Krzyż, śmierć i Zmartwychwstanie- wykład ks. Marka Ławreszuka

9 kwietnia 2017 w świetlicy parafialnej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu wielkopostnej wszechnicy. Po wieczornym nabożeństwie zgromadzonych przywitał o. Marek Ławreszuk, który rozpoczął kolejną edycję wszechnicy i przedstawił temat „Krzyż, śmierć, Zmartwychwstanie”.

Szczegóły

Ukraińskie Słowo 6.04.2017 Inauguracja obchodów 25-lecia ZUP

W minioną sobotę, 1 kwietnia w Bielsku Podlaskim odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 25-lecia Związku Ukraińców Podlasia. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją fotografii z początków ukraińskiego ruchu na Północnym Podlasiu w latach 80. XX w. Obecni opowiadali o swojej drodze do tożsamości ukraińskiej oraz o początkach ruchu ukraińskiego między Bugiem i Narwią. Zaprezentowano także projekt programu obchodów 25-lecia Związku Ukraińców Podlasia w ciągu 2017 roku.

Szczegóły