Aktualności

Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub

Apostołowie zostali wezwani do głoszenia Ewangelii i dzielenia się Dobrą Nowiną ze wszystkimi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt. 28, 19). Chrześcijanie od samego początku wykorzystywali wszelkie możliwe środki, by dotrzeć wszędzie i wezwać napotkanych do jedności z Bogiem.W historii korzystano ze wszystkich możliwych środków przekazu: zapisu ksiąg, listów, druku.Do głoszenia Ewangelii wykorzystywane są również nowoczesne środki przekazu i komunikacji. W 2001 roku powołaliśmy do życia nasze diecezjalne Radio Orthodoxia. Jego zadaniem jest docieranie do wszystkich i przekazywanie słuchaczom wszelkiej informacji dotyczącej z Kościoła prawosławnego. Obecnie Radia Orthodoxia można też słuchać za pomocą internetu na całym świecie.

Od tego jakie to będzie radio, ile będzie trwać dzienny czas emisji i jaki będzie zasięg Radia Orthodoxia w dużej mierze zależy od nas wszystkich. Tworzymy go właściwie razem.Wszystkim pracownikom, współpracownikom i woluntariuszom życzę pomocy Bożej w realizowaniu chrześcijańskiej misji, sił i błogosławieństwa Bożego.

Redakcja

Radio Orthodoxia to pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. która emituje swój program codziennie w godzinach 16:00-21:00. Głównym celem rozgłośni radiowej są szeroko rozumiane działania ewangelizacyjne. Audycje emitowane na częstotliwości 102.7 FM mają charakter religijno-społeczny.

  • Cerkiewne kalendarium.
  • Czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego.
  • Wiadomości z życia Cerkwi.
  • Retransmisja nabożeństw.

Wspomóż naszą działalność

Radio Orthodoxia to radio o statusie nadawcy społecznego. Rozgłośnia utrzymuje się ze wsparcia ludzi dobrej woli, którzy pragną, aby prawosławny głos był słyszalny w naszym regionie.

 

Dziękujemy za waszą pomoc.

Wsparcie

Opinie

Partnerzy

Oikonomos
Cerkiew.pl
Przegląd Prawosławny
Diecezja białostocko- gdańska
Diecezja
UwB