Problematyka adaptacji i recepcji monodii liturgicznej w dobie dominacji polifonii

Zapraszamy do wysłuchania wykładu dr. Marcina Abijskiego pt.. „Problematyka adaptacji i recepcji monodii liturgicznej w dobie dominacji polifonii na przykładzie Polskiej Cerkwi Prawosławnej”. Wykład został wygłoszony podczas konferencji naukowej „Cerkiew a asymilacja”, która odbyła się w dniach 29-31 sierpnia 2017 roku w Akademii Supraskiej.