Głos Liturgii (32) Listopadowa pamięć świętych lekarzy

Prawosławne nabożeństwa stanowią niewyczerpalne źródło bogactwa treści i piękna. Teksty liturgiczne, śpiewy oraz obrzędy mają swoje znaczenie, które – im je bardziej rozumiemy i odczuwamy – nabiera dla nas coraz głębszego sensu. Ihumen Pantelejmon (Karczewski) zaprasza do wspólnego odkrywania bogactwa prawosławnego nabożeństwa, piękna języka cerkiewnosłowiańskiego oraz muzyki liturgicznej. Audycja „Głos Liturgii” co dwa tygodnie.

Szczegóły

Sto lat samodzielności PAKP. Tendencje i wpływy przy nadaniu autokefalii w 1924 roku

30 października w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbył się wykład inauguracyjny Wszechnicy Kultury Prawosławnej nt. “Sto lat samodzielności Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. Tendencje i wpływy przy nadaniu autokefalii w 1924 roku”, który wygłosił Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy biskup supraski Andrzej.

Szczegóły

Głos Liturgii (31) Pogrzeb szkołą życia

Prawosławne nabożeństwa stanowią niewyczerpalne źródło bogactwa treści i piękna. Teksty liturgiczne, śpiewy oraz obrzędy mają swoje znaczenie, które – im je bardziej rozumiemy i odczuwamy – nabiera dla nas coraz głębszego sensu. Ihumen Pantelejmon (Karczewski) zaprasza do wspólnego odkrywania bogactwa prawosławnego nabożeństwa, piękna języka cerkiewnosłowiańskiego oraz muzyki liturgicznej. Audycja „Głos Liturgii” co dwa tygodnie.

Szczegóły

Wszechnica Kultury Prawosławnej 2023/2024

Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska, Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego zapraszają na kolejne spotkania Wszechnicy Kultury Prawosławnej. Spotkania mają charakter otwartych wykładów i odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej przy ul. św. Mikołaja 5 w Białymstoku. O tematach tegorocznej Wszechnicy rozmawiamy z o. Andrzejem Kuźmą.

Szczegóły

Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci? – ks. Marek Ławreszuk

Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci? Czym jest śmierć w prawosławnej perspektywie? Jak Cerkiew odnosi się do eutanazji? Na te i inne tematy rozmawialiśmy z ks. dr. hab. Markiem Ławreszukiem kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Szczegóły

ANIMUS – Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku Podlaskim

Od 2021 roku w Bielsku Podlaskim rozwijany jest nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest specjalistyczne wsparcie młodych pacjentów w ich najbliższym środowisku, aby móc rozpocząć działania już na samym początku pojawienia się problemów.

Szczegóły