Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów – ks. Marek Ławreszuk

Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów to nabożeństwo sprawowane tylko w okresie Wielkiego Postu. O wyjątkowym charakterze i specyfice tego nabożeństwa opowiada o. Marek Ławreszuk – proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku i kierownik Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Szczegóły

Eucharystia i jej rola w życiu chrześcijan – ks. Henryk Paprocki

Zapraszamy do wysłuchania wykładu o. Henryka Paprockiego pt.”Eucharystia i jej rola w życiu chrześcijan”, który odbył się 11 marca 2018 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie. Ojciec Henryk w swoim wystąpieniu odwołując się do nabożeństwa Boskiej Liturgii wyjaśnia genezę słowa “eucharystia”, a także podkreśla ważną rolę Świętych Darów w dziele zbawienia ludzkości.

Szczegóły

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej polski już po raz 19 odbyła się Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. W tym roku tematem przewodnim olimpiady było nabożeństwo Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma. Historiografia i analiza teologiczno-liturgiczna. Z mikrofonem radia Orthodoxia uczestniczyliśmy w centralnym etapie konkursu, który odbył się 7 marca w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Szczegóły

Niedziela Świętego Krzyża – ks. Adam Sawicki

“Jeśli kto chce pójść za Mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8,34).
O Niedzieli Krestopokłonnej rozmawialiśmy z o. Adamem Sawickim – wikariuszem Prawosławnej Parafii Katedralnej Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Ojciec Adam podczas rozmowy przybliżył słuchaczom naszej rozgłośni znaczenie i sens Trzeciej Niedzieli Wielkiego Postu.

Szczegóły

Krzyż i cierpienie w liturgicznym ujęciu III niedzieli Wielkiego Postu

27 marca 2017 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Wszechnica Kultury Prawosławnej. W tym miesiącu prelegentem spotkania był ks. Adam Magruk z Prawosławnego Seminarium Duchownego, a tematem wszechnicy był “Krzyż i cierpienie w liturgicznym ujęciu III niedzieli Wielkiego Postu”.

Szczegóły