Głos Liturgii (28) Jesienna Pascha

Prawosławne nabożeństwa stanowią niewyczerpalne źródło bogactwa treści i piękna. Teksty liturgiczne, śpiewy oraz obrzędy mają swoje znaczenie, które – im je bardziej rozumiemy i odczuwamy – nabiera dla nas coraz głębszego sensu. Ihumen Pantelejmon (Karczewski) zaprasza do wspólnego odkrywania bogactwa prawosławnego nabożeństwa, piękna języka cerkiewnosłowiańskiego oraz muzyki liturgicznej. Audycja „Głos Liturgii” co dwa tygodnie.

Szczegóły

Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej – ks. Jarosław Szczur

19-21 września 2023 roku odbędą się uroczystości jubileuszowe związane z 800. rocznicą przeniesienia siedziby diecezji z Uhruska do Chełma pt. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej. O szczegółach tego wydarzenia rozmawialiśmy z ks. dr. Jarosławem Szczurem proboszczem parafii św. Jana Teologa w Chełmie.

Szczegóły

Prawosławni harcerze zapraszają na spotkania zuchów

4 września Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, Arcybiskup Białostocki i Gdański, w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sprawował molebien przed rozpoczęciem nauki. Nabożeństwo zainicjowało miejskie uroczystości inaugurujące nowy rok szkolny. W modlitwie wzięli udział duchowni z Wydziału Katechetycznego,, duchowieństwo parafialne, przedstawiciele Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu parafii.

Szczegóły