Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego – o. Jarosław Szczur
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białymstoku – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do św. Kosmy i Damiana
 • 18:50 Poznajemy życie Jezusa Chrystusa – o. Marek Ławreszuk
 • 19:50 Kanon pojanannyj i żywot świętego Hipacego
 • 20:10 Psałterz. Katyzma 1
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego – o. Mateusz Kiczko
 • 16:30 Relacja ze święta Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Pytanie do specjalisty – prof. Jan Kochanowicz
 • 18:30 Akafist do św. Marii Egipcjanki
 • 19:20 Modlitwa św. Efrema Syryjczyka cz. 1 – o. Mariusz Synak
 • 19:50 Kanon i żywot św. Marii Egipcjanki
 • 20:20 Psałterz. Katyzma 2
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego – o. Marek Ławreszuk
 • 16:40 Kanon św. Andrzeja z Krety w 5 tygodniu Wielkiego Postu – o. Marian Romańczuk
 • 17:00 Retransmisja Kanonu św. Andrzeja z Krety z Monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 20:20 Psałterz. Katyzma 3
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego – ks. Piotr Makal
 • 16:45 W moim mieście Białystok
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 Jubileusz o. mitrata Leoncjusza Tofiluka
 • 18:00 Akafist do św. archanioła Michała
 • 19:10 O posłudze kapłańskiej – wywiad z o. Leoncjuszem Tofilukiem
 • 19:45 Kanon jutrzni i żywot św. Nikity
 • 20:20 Psałterz. Katyzma 4
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:40 Święty Jan Klimak. Żywot i nauczanie – ks. Andrzej Kuźma
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Krestnaja Pieśń
 • 19:10 Program dla dzieci “Źródełko”
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Psałterz. Katyzma 20
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Cerkiew Prawosławna w Polsce – ks.Tomasz Stempa
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba
 • 16:45 Podziękowania dla ofiarodawców
 • 17.00 Bezpośrednia transmisja nabożeństwa pasyjnego z katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Niedziela świętego Krzyża – ks. Adam Sawicki
 • 18:00 Akafist do św. Krzyża
 • 18:20 Parafia prawosławna św. Jana Klimaka na Woli – ks. Adam Misijuk
 • 18:45 Fragment książki “Drabina do raju”
 • 19:00 Święty Jan Klimak. Życie i twórczość – archiamndyta Tymoteusz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Wspomnienia o ś.p. Władyce Mironie – ks. Grzegorz Misijuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 12.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego – o. Jarosław Szczur
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białymstoku – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do św. Kosmy i Damiana
 • 18:50 Poznajemy życie Jezusa Chrystusa – o. Marek Ławreszuk
 • 19:50 Kanon pojanannyj i żywot świętego Hipacego
 • 20:10 Psałterz. Katyzma 1
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 13.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego – o. Mateusz Kiczko
 • 16:30 Relacja ze święta Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Pytanie do specjalisty – prof. Jan Kochanowicz
 • 18:30 Akafist do św. Marii Egipcjanki
 • 19:20 Modlitwa św. Efrema Syryjczyka cz. 1 – o. Mariusz Synak
 • 19:50 Kanon i żywot św. Marii Egipcjanki
 • 20:20 Psałterz. Katyzma 2
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 14.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego – o. Marek Ławreszuk
 • 16:40 Kanon św. Andrzeja z Krety w 5 tygodniu Wielkiego Postu – o. Marian Romańczuk
 • 17:00 Retransmisja Kanonu św. Andrzeja z Krety z Monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 20:20 Psałterz. Katyzma 3
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 15.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego – ks. Piotr Makal
 • 16:45 W moim mieście Białystok
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 Jubileusz o. mitrata Leoncjusza Tofiluka
 • 18:00 Akafist do św. archanioła Michała
 • 19:10 O posłudze kapłańskiej – wywiad z o. Leoncjuszem Tofilukiem
 • 19:45 Kanon jutrzni i żywot św. Nikity
 • 20:20 Psałterz. Katyzma 4
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 09.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:40 Święty Jan Klimak. Żywot i nauczanie – ks. Andrzej Kuźma
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Krestnaja Pieśń
 • 19:10 Program dla dzieci “Źródełko”
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Psałterz. Katyzma 20
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
Sobota 10.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Cerkiew Prawosławna w Polsce – ks.Tomasz Stempa
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 11.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba
 • 16:45 Podziękowania dla ofiarodawców
 • 17.00 Bezpośrednia transmisja nabożeństwa pasyjnego z katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Niedziela świętego Krzyża – ks. Adam Sawicki
 • 18:00 Akafist do św. Krzyża
 • 18:20 Parafia prawosławna św. Jana Klimaka na Woli – ks. Adam Misijuk
 • 18:45 Fragment książki “Drabina do raju”
 • 19:00 Święty Jan Klimak. Życie i twórczość – archiamndyta Tymoteusz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Wspomnienia o ś.p. Władyce Mironie – ks. Grzegorz Misijuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne