Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Uroczystości w Domu Zakonnym w Zaleszanach – ihumenia Katarzyna
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Namiętności i cnoty chrześcijańskie”
 • 17:45 Audycja fundacji Głos Ewangelii
 • 18:00 Akafist do św. Katarzyny
 • 19:00 Post filipowy – Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Życie rodzinne – o. Paweł Gumierow
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Dni Kultury Gruzińskiej w Białymstoku – o. Anatol Fiedoruk
 • 16:40 Nasza wiara od kuchni
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Listy misjonarskie”
 • 17:45 Ikonografia święta Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni
 • 20:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Historia święta Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist do św. Katarzyny
 • 19:15 Duchowe Spotkania: Terminologia sakralna Cerkwi Prawosławnej. Problemy i wyzwania teolingwistyczne – o. Marek Ławreszuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Muzyczne spotkania – o. Marian Romańczuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Święta Paraskiewa Turkowicka – siostra Eufalia
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do Turkowickiej Ikony Matki Bożej
 • 18:50 Kryzys wychowania – archimandryta Hiob
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Dni kultury Gruzińskiej w Białymstoku – o. Anatol Fiedoruk
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Uroczystości ku czci św. Katarzyny w Zaleszanach – ihumenia Katarzyna
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Hierarcha chirurg – Życie arcybiskupa Łukasza (Wojno-Jasienieckiego)”
 • 17:45 Święty Grzegorz Peradze – o. Mariusz Synak
 • 18:00 Akafist do św. Katarzyny
 • 19:00 Źródełko. Program dla dzieci
 • 19:30 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Nasza wiara od kuchni
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wiadomości
 • 16:40 Żywoty świętych
 • 16:50 Święci Polskiej Cerkwi Prawosławnej – Święty Aleksy Kabaluk
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:30 Wiadomości
 • 19:45 Książka z mojej półki
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:40 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:20 Żywoty Świętych
 • 17:25 Duchowe spotkania: Terminologia sakralna Cerkwi Prawosławnej. Problemy i wyzwania teolingwistyczne – o. Marek Ławreszuk
 • 18:30 Retransmisja Boskiej Liturgii świętego Jakuba z Soboru św. Mikołaja w Białymstoku
 • 19:50 Podlaski tydzień profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych. ONCOweek 2019
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 02.12
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Uroczystości w Domu Zakonnym w Zaleszanach – ihumenia Katarzyna
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Namiętności i cnoty chrześcijańskie”
 • 17:45 Audycja fundacji Głos Ewangelii
 • 18:00 Akafist do św. Katarzyny
 • 19:00 Post filipowy – Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Życie rodzinne – o. Paweł Gumierow
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 03.12
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Dni Kultury Gruzińskiej w Białymstoku – o. Anatol Fiedoruk
 • 16:40 Nasza wiara od kuchni
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Listy misjonarskie”
 • 17:45 Ikonografia święta Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni
 • 20:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 04.12
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Historia święta Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist do św. Katarzyny
 • 19:15 Duchowe Spotkania: Terminologia sakralna Cerkwi Prawosławnej. Problemy i wyzwania teolingwistyczne – o. Marek Ławreszuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Muzyczne spotkania – o. Marian Romańczuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Czwartek 05.12
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Święta Paraskiewa Turkowicka – siostra Eufalia
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do Turkowickiej Ikony Matki Bożej
 • 18:50 Kryzys wychowania – archimandryta Hiob
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Dni kultury Gruzińskiej w Białymstoku – o. Anatol Fiedoruk
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 06.12
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Uroczystości ku czci św. Katarzyny w Zaleszanach – ihumenia Katarzyna
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Hierarcha chirurg – Życie arcybiskupa Łukasza (Wojno-Jasienieckiego)”
 • 17:45 Święty Grzegorz Peradze – o. Mariusz Synak
 • 18:00 Akafist do św. Katarzyny
 • 19:00 Źródełko. Program dla dzieci
 • 19:30 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Nasza wiara od kuchni
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Sobota 07.12
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wiadomości
 • 16:40 Żywoty świętych
 • 16:50 Święci Polskiej Cerkwi Prawosławnej – Święty Aleksy Kabaluk
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:30 Wiadomości
 • 19:45 Książka z mojej półki
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 01.12
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:40 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:20 Żywoty Świętych
 • 17:25 Duchowe spotkania: Terminologia sakralna Cerkwi Prawosławnej. Problemy i wyzwania teolingwistyczne – o. Marek Ławreszuk
 • 18:30 Retransmisja Boskiej Liturgii świętego Jakuba z Soboru św. Mikołaja w Białymstoku
 • 19:50 Podlaski tydzień profilaktyki i leczenia chorób nowotworowych. ONCOweek 2019
 • 20:40 Modlitwy wieczorne