Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Kajakowa pielgrzymka do Supraśla. Rozmowa z prof. Janem Kochanowiczem
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki
 • 17:45 Akafist do św. Ksenii Petetrsburskiej
 • 18:15 Relacja z koncertu galowego Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2019
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Życie rodzinne – o. Paweł Gumierow
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Polsza Prawosławnaja – rozmowa z o. Włodzimierzem Nowickim z Moskwy
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment Książki
 • 17:45 Akafist do św. mnichów Sołowieckich
 • 19:10 Święci Ziemi Białoruskiej – prof. Antoni Mironowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa Relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Rocznica śmierci Arcybiskupa Adama. Biografia i archiwalne kazanie. Zdynia 1994
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:10 Żywoty Świętych
 • 17:20 Pytanie do specjalisty – dr hab. med. Jan Kochanowicz
 • 18:30 Akafist do św. Cyryla i Metodego
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Muzyczne spotkania – o. Marian Romańczuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Kajakowa pielgrzymka do Supraśla – o. Mikołaj Ostapczuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do św. Serafima Sarowskiego
 • 18:50 O sądzie ostatecznym – ihumenia Katarzyna z Zaleszan
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Monaster św. Eleazara w Pskowie – o. Aleksy Petrovski
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Wspomnienia o o. Nikołaju Gurianowie z wyspy Zalit – o. Aleksy Petrovski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Akafist do św. Pantelejmona
 • 19:10 Źródełko
 • 19:40 Audycja Fundacji “Głos Ewangelii”
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Moja droga do Prawosławia – Paweł student z Warszawy
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wiadomości
 • 16:40 Żywoty świętych
 • 16:50 Święci Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:30 Wiadomości
 • 19:45 Książka z mojej półki
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Monaster św. Eleazara w Pskowie – o. Aleksy Petrovski
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:25 Fundacja Nowa Wola. Rozmowa z o. Jarosławem Szczerbaczem
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:40 Wiadomości
 • 19:50 Pytanie do specjalisty. Powtórka programu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne