Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Wrześniowy numer Przeglądu Prawosławnego – Anna Radziukiewicz
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki
 • 17:45 Bractwo cerkiewne św. Atanazego Brzeskiego. Rozmowa z Walentyną Machometą
 • 18:00 Akafist do świętego Onufrego Wielkiego
 • 19:00 Światopogląd Fiodora Dostojewskiego – o. Henryk Paprocki
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Życie rodzinne – o. Paweł Gumierow
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Parafia prawosławna w Trześciance – o. Marek Wasilewski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment Książki
 • 17:45 Akafist do Żyrowickiej Ikony Matki Bożej
 • 19:00 O unii brzeskiej – rozmowa z dr. Stefanem Dmitrukiem
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa Relaksu – program muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Żywot św. Atanazego Brzeskiego – o. Adam Sawicki
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi – prof. Jan Kochanowicz
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Bractwo św. Atanazego Brzeskiego – Walentyna Machometa
 • 18:00 Retransmisja uroczystości święta Ścięcia Głowy Świętego Jana Chrzciciela z cerkwi w Szczytach
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Wystawa OrthPhoto w Warszawie – Aleksander Wasyluk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:10 Rocznica przeniesienia relikwii św. Gabriela Zabłudowskiego – o. Grzegorz Misijuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi – prof. Jan Kochanowicz
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Parafia prawosławna w Trześciance – o. Marek Wasilewski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Historia Monasteru w Zwierkach – o. Aleksy Petrovski
 • 18:10 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wiadomości
 • 16:40 Żywoty świętych
 • 16:50 Święci Polskiej Cerkwi Prawosławnej
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:30 Wiadomości
 • 19:45 Książka z mojej półki
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Żywot św. męczennika Gabriela Zabłudowskiego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:25 Przeniesienie relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku – rozmowa z o. Grzegorzem Misijukiem
 • 18:00 Retransmisja uroczystości ku czci św. męczennika Gabriela z soboru św. Mikołaja w Białymstoku
 • 20:40 Modlitwy wieczorne