Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Budowa cerkwi w Kenii – rozmowa z Anną Blakicką
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Anioła Stróża
 • 19:15 A kiedyś to było… rozmowa z ks. Bazylim Szklarukiem – Jan Smyk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program muzyczno – informacyjny w Radiu Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Niedziele Przygotowawcze do Wielkiego Postu – ks. Marian Romańczuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:10 Żywoty świętych
 • 17:20 Fragment książki
 • 17:30O spowiedzi i o przygotowaniu do tego sakramentu – wywiad z o Serafimem z monasteru w Supraślu. Cześć 1
 • 18:00 Akafist do św. Cyryla i Metodego
 • 19:20 Powojenne losy prawosławnych na Białostocczyźnie – Aneta Prymaka-Oniszk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Relacja z obchodów Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej – Gabriela Nowaszewska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… – program Anny Radziukiwicz
 • 18:00 Akafist do św. Marii Magdaleny
 • 19:15 I Sobór Powszechny i jego rola w zyciu Cerkwi – ks. Ivan Nikulin
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Psalm “Nad rzekami babilonu” – rozmowa z Bogumiłą Suszcz
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Rozmowa ze Stefanem Nikiciukiem
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej “Wsiecarycy”
 • 19:10 Pytanie do specjalisty – prof. Jan Kochanowicz
 • 20;00 Wiadomości
 • 20:15 O przygotowaniu do sakramentu spowiedzi – rozmowa z ihumenem Serafimem. Część 2
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Głos Liturgii – ihumen Pantelejmon (Karczewski)
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist św.ojców Kijowsko – Pieczerskiej Ławry
 • 19:15 Eucharystia i jej rola w życiu chrześcijan – ks. Henryk Paprocki
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 O budowie cerkwi w Kenii – rozmowa z Anną Blakicką
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Fragment książki
 • 17:00 Nabożeństwo całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed Eucharystią
 • 20:55 Zakończenie programu
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17:15 Niedziela o Synu marnotrawnym – ks. Mariusz Synak
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii Niedzieli o Synu marnotrawnym
 • 19:20 Powojenne losy prawosławnych na Białostocczyźnie – Aneta Prymaka-Oniszk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 26.02
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Budowa cerkwi w Kenii – rozmowa z Anną Blakicką
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Anioła Stróża
 • 19:15 A kiedyś to było… rozmowa z ks. Bazylim Szklarukiem – Jan Smyk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program muzyczno – informacyjny w Radiu Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 27.02
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Niedziele Przygotowawcze do Wielkiego Postu – ks. Marian Romańczuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:10 Żywoty świętych
 • 17:20 Fragment książki
 • 17:30O spowiedzi i o przygotowaniu do tego sakramentu – wywiad z o Serafimem z monasteru w Supraślu. Cześć 1
 • 18:00 Akafist do św. Cyryla i Metodego
 • 19:20 Powojenne losy prawosławnych na Białostocczyźnie – Aneta Prymaka-Oniszk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Środa 28.02
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Relacja z obchodów Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej – Gabriela Nowaszewska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… – program Anny Radziukiwicz
 • 18:00 Akafist do św. Marii Magdaleny
 • 19:15 I Sobór Powszechny i jego rola w zyciu Cerkwi – ks. Ivan Nikulin
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Psalm “Nad rzekami babilonu” – rozmowa z Bogumiłą Suszcz
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Czwartek 29.02
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Rozmowa ze Stefanem Nikiciukiem
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej “Wsiecarycy”
 • 19:10 Pytanie do specjalisty – prof. Jan Kochanowicz
 • 20;00 Wiadomości
 • 20:15 O przygotowaniu do sakramentu spowiedzi – rozmowa z ihumenem Serafimem. Część 2
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Piątek 01.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Głos Liturgii – ihumen Pantelejmon (Karczewski)
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist św.ojców Kijowsko – Pieczerskiej Ławry
 • 19:15 Eucharystia i jej rola w życiu chrześcijan – ks. Henryk Paprocki
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 O budowie cerkwi w Kenii – rozmowa z Anną Blakicką
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Sobota 02.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Fragment książki
 • 17:00 Nabożeństwo całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed Eucharystią
 • 20:55 Zakończenie programu
Niedziela 03.03
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17:15 Niedziela o Synu marnotrawnym – ks. Mariusz Synak
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii Niedzieli o Synu marnotrawnym
 • 19:20 Powojenne losy prawosławnych na Białostocczyźnie – Aneta Prymaka-Oniszk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne