Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Akcja Lato – BMP
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim Mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do Iwierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:10 Duchowe i liturgiczne znaczenie całonocnego czuwania – archiwalny wykład ś.p. Arcybiskupa Jeremiasza
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program informacyjno-muzyczny
 • 20:35 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Działalność Bractwa Trzech Świętych Hierarchów – Sławomir Nazaruk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Ekspert odpowiada – program Ireny Doroszkiewicz i Jarosława Werdoni
 • 18:00 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:00 Patriarchat Antiocheński- Cerkiew mało znana, historia i współczesność – Dominika Kovačević
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program muzyczno-informacyjny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem – program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do Marii Magdaleny
 • 19:10 Święta Maria Magdalena i inne niewiasty niosące wonności – ihumenia Katarzyna
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program muzyczno-informacyjny w Radiu Orthodoxia
 • 20:30 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Akcja Lato – BMP
 • 18:00 Akafist do św. Marii Magdaleny
 • 19:10 Święta Maria Magdalena i inne niewiasty niosące wonności
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program muzyczno-informacyjny Radia Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorna
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do Pisma Świętego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Rozważania o święcie Wielkanocy – ks. Włodzimierz Misijuk
 • 18:00 Akafist “Sława Bohu za wsio”
 • 19:00 Program przygotowywany przez dzieci z Niepublicznej Szkoły śww. Cyryla i Metodego w Białymstoku
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Życie i twórczość św. Ignacego Branczaninowa
 • 20:30 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Historia PAKP
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed św. Eucharystią
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.15 Metropolita Antonii Bloom o aborcji – ks. Mariusz Synak
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii 4 niedzieli po Wielkanocy
 • 19:00 Patriarchat Antiocheński – Dominika Kovacevic
 • 20:00 Ekspert odpowiada – powtórka programu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 15.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Akcja Lato – BMP
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim Mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do Iwierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:10 Duchowe i liturgiczne znaczenie całonocnego czuwania – archiwalny wykład ś.p. Arcybiskupa Jeremiasza
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program informacyjno-muzyczny
 • 20:35 Modlitwy wieczorne
Wtorek 10.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Działalność Bractwa Trzech Świętych Hierarchów – Sławomir Nazaruk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Ekspert odpowiada – program Ireny Doroszkiewicz i Jarosława Werdoni
 • 18:00 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:00 Patriarchat Antiocheński- Cerkiew mało znana, historia i współczesność – Dominika Kovačević
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program muzyczno-informacyjny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 11.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem – program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do Marii Magdaleny
 • 19:10 Święta Maria Magdalena i inne niewiasty niosące wonności – ihumenia Katarzyna
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program muzyczno-informacyjny w Radiu Orthodoxia
 • 20:30 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 12.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Akcja Lato – BMP
 • 18:00 Akafist do św. Marii Magdaleny
 • 19:10 Święta Maria Magdalena i inne niewiasty niosące wonności
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program muzyczno-informacyjny Radia Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorna
Piątek 13.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do Pisma Świętego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Rozważania o święcie Wielkanocy – ks. Włodzimierz Misijuk
 • 18:00 Akafist “Sława Bohu za wsio”
 • 19:00 Program przygotowywany przez dzieci z Niepublicznej Szkoły śww. Cyryla i Metodego w Białymstoku
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Życie i twórczość św. Ignacego Branczaninowa
 • 20:30 Modlitwy wieczorne
Sobota 14.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Historia PAKP
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed św. Eucharystią
Niedziela 15.05
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.15 Metropolita Antonii Bloom o aborcji – ks. Mariusz Synak
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii 4 niedzieli po Wielkanocy
 • 19:00 Patriarchat Antiocheński – Dominika Kovacevic
 • 20:00 Ekspert odpowiada – powtórka programu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne