Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Radio Orthodoxia w Siemiatyczach – protodiakon Mirosław Demczuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający
 • 19:10 Pogańskie zwyczaje w chrześcijaństwie – ks. Sylwester Klebus
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Wieczór kolęd na antenie Radia Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Istota, symbolika oraz znaczenie troparionu i kondakionu święta Narodzenia Jezusa Chrystusa – ks. Włodzimierz Misiejuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:20 Pytanie do specjalisty – prof. Jan Kochanowicz
 • 18:20 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:10 W moim mieście Białystok – świąteczne spotkanie z radnymi miasta
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Kalendarze ludów biblijnych – ks. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki
 • 18:00 Akafist do św. Piotra i Febronii
 • 19:00 Wychowanie w rodzinie – wyzwania i zagrożenia. Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Wieczór kolęd w Radiu Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Historia święta Obrzezania Pańskiego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 Ukraińskie słowo – program mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist “Sława Bohu za wsio”
 • 19:00 Święty Serafin z Sarowa – Jego Ekscelencja Arcybiskup Bielski Grzegorz
 • 20:00 Widomości
 • 20:10 Żywot św. Bazylego Wielkiego
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:45 Święty Serafin Cudotwórca z Sarowa – życie i cuda
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 Transmisja koncertu kolęd z cerkwi Haga Sophia w Białymstoku
 • 18:20 Akafist do św. Serafima Sarowskiego
 • 19:10 Program dla dzieci: “Źródełko”
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:05 Wieczór kolęd z Radiem Orthodoxia
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Cerkiew Prawosławna w Polsce ks.Tomasz Stempa
 • 16:40 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania dla ofiarodawców
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Historia narodzin Jezusa Chrystusa
 • 18:15 Retransmija Boskiej Liturgii z Monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:45 Prawosławne Wieczory Kolęd – relacja z cerkwi Haga Sophia w Białymstoku
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 11.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Radio Orthodoxia w Siemiatyczach – protodiakon Mirosław Demczuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający
 • 19:10 Pogańskie zwyczaje w chrześcijaństwie – ks. Sylwester Klebus
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Wieczór kolęd na antenie Radia Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 12.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Istota, symbolika oraz znaczenie troparionu i kondakionu święta Narodzenia Jezusa Chrystusa – ks. Włodzimierz Misiejuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:20 Pytanie do specjalisty – prof. Jan Kochanowicz
 • 18:20 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:10 W moim mieście Białystok – świąteczne spotkanie z radnymi miasta
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 13.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Kalendarze ludów biblijnych – ks. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki
 • 18:00 Akafist do św. Piotra i Febronii
 • 19:00 Wychowanie w rodzinie – wyzwania i zagrożenia. Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Wieczór kolęd w Radiu Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 14.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Historia święta Obrzezania Pańskiego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 Ukraińskie słowo – program mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist “Sława Bohu za wsio”
 • 19:00 Święty Serafin z Sarowa – Jego Ekscelencja Arcybiskup Bielski Grzegorz
 • 20:00 Widomości
 • 20:10 Żywot św. Bazylego Wielkiego
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 15.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:45 Święty Serafin Cudotwórca z Sarowa – życie i cuda
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 Transmisja koncertu kolęd z cerkwi Haga Sophia w Białymstoku
 • 18:20 Akafist do św. Serafima Sarowskiego
 • 19:10 Program dla dzieci: “Źródełko”
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:05 Wieczór kolęd z Radiem Orthodoxia
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
Sobota 16.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Cerkiew Prawosławna w Polsce ks.Tomasz Stempa
 • 16:40 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 10.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania dla ofiarodawców
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Historia narodzin Jezusa Chrystusa
 • 18:15 Retransmija Boskiej Liturgii z Monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:45 Prawosławne Wieczory Kolęd – relacja z cerkwi Haga Sophia w Białymstoku
 • 20:40 Modlitwy wieczorne