Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Przeniesienie relikwii św. Gabriela Zabłudowskiego. Wspomnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Bezpośrednia transmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. XXVIII rocznica przeniesienia relikwii św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Żywot św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:20 Pytanie do specjalisty: Profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia
 • 18:00 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:10 Przeniesienie relikwii św. mł. Gabriela w 1992. Rozmowa z koordynatorem o. Grzegorzem Misiejukiem
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Wspomnienia o śp. o. Eugeniuszu Konachowiczu
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – o. Roman Płoński
 • 18:00 Rocznica przeniesienia relikwii sw. Gabriela Zabludowskiego. Retransmisja Boskiej Liturgii
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment ksiązki
 • 17:45 Ukraińskie słowo
 • 18:00 Akafist do św. Paisjusza Hagioryty
 • 19:10 Unia Brzeska – rozmowa z dr. Stefanem Dmitrukiem
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Relacja z uroczystości święta w w Odrynkach
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Święty Atanazy Brzeski – o. Adam Sawicki
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:05 Źródełko – program dla dzieci
 • 19:40 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Cerkiew od kuchni
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce
 • 16:40 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Homilia św. Jana Chryzostoma na dzisiejszą niedzielę
 • 16:50 Historia Monasteru Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Zwierkach – o. Aleksy Petrovski
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Relacja z modlitewnych uroczystości ku czci św. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach
 • 18:00 Retransmija nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 21.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Przeniesienie relikwii św. Gabriela Zabłudowskiego. Wspomnienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Bezpośrednia transmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. XXVIII rocznica przeniesienia relikwii św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 22.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Żywot św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:20 Pytanie do specjalisty: Profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia
 • 18:00 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:10 Przeniesienie relikwii św. mł. Gabriela w 1992. Rozmowa z koordynatorem o. Grzegorzem Misiejukiem
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 23.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Wspomnienia o śp. o. Eugeniuszu Konachowiczu
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – o. Roman Płoński
 • 18:00 Rocznica przeniesienia relikwii sw. Gabriela Zabludowskiego. Retransmisja Boskiej Liturgii
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 17.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment ksiązki
 • 17:45 Ukraińskie słowo
 • 18:00 Akafist do św. Paisjusza Hagioryty
 • 19:10 Unia Brzeska – rozmowa z dr. Stefanem Dmitrukiem
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Relacja z uroczystości święta w w Odrynkach
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 18.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Święty Atanazy Brzeski – o. Adam Sawicki
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:05 Źródełko – program dla dzieci
 • 19:40 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Cerkiew od kuchni
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
Sobota 19.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce
 • 16:40 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 20.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Homilia św. Jana Chryzostoma na dzisiejszą niedzielę
 • 16:50 Historia Monasteru Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Zwierkach – o. Aleksy Petrovski
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Relacja z modlitewnych uroczystości ku czci św. Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach
 • 18:00 Retransmija nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy
 • 20:40 Modlitwy wieczorne