Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Święty Łukasz Wojno-Jasieniecki – hieromnich Pantelejmon
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do Bogurodzicy
 • 18:50 Liturgiczne i duchowe znaczenie nabożeństwa całonocnego czuwania – archiwalny wykład ś.p. arcybiskupa Jeremiasza
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Spotkanie z rodziną
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Święty Porfiriusz – o. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:20 Pytanie do specjalisty: AIDS / HIV co to takiego?
 • 18:30 Akafist do św. Kosmy i Damiana
 • 19:15 Duchowość a współczesny świat – ihumen German
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Renesans śpiewu bizantynskiego w Polsce – dr Marcin Abijski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – o. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist do św. Pantelejmona
 • 19:10 Starzec Sofroniusz z Essex o modlitwie – Jego Ekscelencja Arcybiskup Andrzej
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Muzyczne spotkania – o. Marian Romańczuk
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Ukraińskie słowo
 • 18:00 Akafist do św. Eufrozyny Połockiej
 • 19:00 Święci patroni Cerkwi Białoruskiej – prof. Antoni Mironowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 O ikonografii i śpiewie cerkiewnym – o. Leoncjusz Tofiluk
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Święty Porfiriusz – o. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Akafist Opieki Matki Bożej
 • 19:05 Źródełko – program dla dzieci
 • 19:40 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Cerkiew od kuchni
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce
 • 16:40 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Rola intelektu w walce duchowej – rozmowa z o. Jarosławem Pagórem
 • 18:00 Retransmija Boskiej Liturgii z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:45 Pytanie do specjalisty. Powtórka programu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 19.10
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Święty Łukasz Wojno-Jasieniecki – hieromnich Pantelejmon
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do Bogurodzicy
 • 18:50 Liturgiczne i duchowe znaczenie nabożeństwa całonocnego czuwania – archiwalny wykład ś.p. arcybiskupa Jeremiasza
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Spotkanie z rodziną
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 20.10
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Święty Porfiriusz – o. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:20 Pytanie do specjalisty: AIDS / HIV co to takiego?
 • 18:30 Akafist do św. Kosmy i Damiana
 • 19:15 Duchowość a współczesny świat – ihumen German
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 21.10
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Renesans śpiewu bizantynskiego w Polsce – dr Marcin Abijski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – o. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist do św. Pantelejmona
 • 19:10 Starzec Sofroniusz z Essex o modlitwie – Jego Ekscelencja Arcybiskup Andrzej
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Muzyczne spotkania – o. Marian Romańczuk
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 15.10
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Ukraińskie słowo
 • 18:00 Akafist do św. Eufrozyny Połockiej
 • 19:00 Święci patroni Cerkwi Białoruskiej – prof. Antoni Mironowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 O ikonografii i śpiewie cerkiewnym – o. Leoncjusz Tofiluk
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 16.10
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Święty Porfiriusz – o. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Akafist Opieki Matki Bożej
 • 19:05 Źródełko – program dla dzieci
 • 19:40 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Cerkiew od kuchni
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
Sobota 17.10
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce
 • 16:40 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 18.10
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Rola intelektu w walce duchowej – rozmowa z o. Jarosławem Pagórem
 • 18:00 Retransmija Boskiej Liturgii z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:45 Pytanie do specjalisty. Powtórka programu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne