Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Hymnografia święta Zwiastowania Bogurodzicy – hieromnich Pantelejmon (Karczewski)
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Hymnografia święta Zwiastowania Bogurodzicy cz. II – hieromnich Pantelejmon (Karczewski)
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Bogurodzicy
 • 18:30 Epidemia koronawirusa – prawosławne dylematy. O. Marek Ławreszuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Psałterz. Katyzma 7
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Kanon św. Andrzeja z Krety – o. Marian Romańczuk
 • 17:00 Bezpośrednia transmisja kanonu św. Andrzeja z Krety z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
 • 19:30 Przesłanie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba na V tydzień Wielkiego Postu
 • 19:45 Muzyczne spotkania
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Psałterz. Katyzma 3
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do św. Walentyny Mińskiej
 • 18:35 Zwyczajni – niezywczajni. Wspomnienia o śp. o Mikołaju Borowiku.
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Psałterz. Katyzma 4
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Prawosławie od kuchni
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17;30 Fragment książki “Otwarte serce Cerkwi”
 • 17:45 Jutrznia Soboty Akatystu ze śpiewem akatystu do Matki Bożej
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Katyzma 5
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce
 • 16:50 Książka z mojej półki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Przesłanie na VI tydzień Wielkiego Postu – Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub
 • 16:45 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:25 Synaksarion V niedzieli Wielkiego Postu
 • 17:40 Muzyczne Spotkania
 • 18:00 Retransmisja nabożeństwa pasyjnego z katedry św. Mikołaja w Białymstoku
 • 19:30 Przemiana życia a osoba św. Marii Egipcjanki – ihumenia Katarzyna z Zaleszan
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 06.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Hymnografia święta Zwiastowania Bogurodzicy – hieromnich Pantelejmon (Karczewski)
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 07.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Hymnografia święta Zwiastowania Bogurodzicy cz. II – hieromnich Pantelejmon (Karczewski)
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Bogurodzicy
 • 18:30 Epidemia koronawirusa – prawosławne dylematy. O. Marek Ławreszuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Psałterz. Katyzma 7
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 01.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Kanon św. Andrzeja z Krety – o. Marian Romańczuk
 • 17:00 Bezpośrednia transmisja kanonu św. Andrzeja z Krety z parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
 • 19:30 Przesłanie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba na V tydzień Wielkiego Postu
 • 19:45 Muzyczne spotkania
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Psałterz. Katyzma 3
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Czwartek 02.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do św. Walentyny Mińskiej
 • 18:35 Zwyczajni – niezywczajni. Wspomnienia o śp. o Mikołaju Borowiku.
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Psałterz. Katyzma 4
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 03.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Prawosławie od kuchni
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17;30 Fragment książki “Otwarte serce Cerkwi”
 • 17:45 Jutrznia Soboty Akatystu ze śpiewem akatystu do Matki Bożej
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Katyzma 5
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Sobota 04.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce
 • 16:50 Książka z mojej półki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 05.04
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Przesłanie na VI tydzień Wielkiego Postu – Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub
 • 16:45 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:25 Synaksarion V niedzieli Wielkiego Postu
 • 17:40 Muzyczne Spotkania
 • 18:00 Retransmisja nabożeństwa pasyjnego z katedry św. Mikołaja w Białymstoku
 • 19:30 Przemiana życia a osoba św. Marii Egipcjanki – ihumenia Katarzyna z Zaleszan
 • 20:40 Modlitwy wieczorne