Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Audycja fundacji Głos Ewangelii
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Wspomnienia o o. Włodzimierzu Cybulińskim – ś.p. Aleksy Czykwin
 • 18:00 Akafist do św. Ksenii Petersburskiej
 • 19:10 O sądzie ostatecznym – ihumenia Katarzyna
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Spotkanie z rodziną – ihumenia Nina Krygina
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Nasza wiara od kuchni
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Akafist do Iwierskiej Ikony Matki Bożej
 • 18:45 Teologia liturgiczna – o. Marek Ławreszuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Działalność Bractwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki
 • 18:00 Akafist do św. Spirydona z Tremituntu
 • 19:00 Rozważania o Wielkim Poście – o. Włodzimierz Misijuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Muzyczne spotkania
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Audiencja u Arcybiskupa Anastasiosa w Tiranie
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do Żyrowickiej Ikony Matki Bożej
 • 19:20 Chrześcijaństwo a magia, szeptuchy, znachorzy – archim. Hiob
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Kolory Prawosławia Albania – Aleksander Wasyluk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17;30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do św. Piotra i Febronii
 • 19:00 Źródełko
 • 19:30 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Nasza wiara od kuchni
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce
 • 16:50 Książka z mojej półki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:20 Żywoty Świętych
 • 17:30 Zwyczajni niezwyczajni. Wspomnienia o ś.p. o. Eugeniuszu Konachowiczu
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z Monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 Wspomnienia z życia ś.p. o. Eugeniusza Konachowicza
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:20 Synaksarion niedzieli o celniku i faryzeuszu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 24.02
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Audycja fundacji Głos Ewangelii
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Wspomnienia o o. Włodzimierzu Cybulińskim – ś.p. Aleksy Czykwin
 • 18:00 Akafist do św. Ksenii Petersburskiej
 • 19:10 O sądzie ostatecznym – ihumenia Katarzyna
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Spotkanie z rodziną – ihumenia Nina Krygina
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 25.02
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Nasza wiara od kuchni
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Akafist do Iwierskiej Ikony Matki Bożej
 • 18:45 Teologia liturgiczna – o. Marek Ławreszuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 26.02
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Działalność Bractwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki
 • 18:00 Akafist do św. Spirydona z Tremituntu
 • 19:00 Rozważania o Wielkim Poście – o. Włodzimierz Misijuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Muzyczne spotkania
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Czwartek 20.02
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Audiencja u Arcybiskupa Anastasiosa w Tiranie
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do Żyrowickiej Ikony Matki Bożej
 • 19:20 Chrześcijaństwo a magia, szeptuchy, znachorzy – archim. Hiob
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 21.02
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Kolory Prawosławia Albania – Aleksander Wasyluk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17;30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do św. Piotra i Febronii
 • 19:00 Źródełko
 • 19:30 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Nasza wiara od kuchni
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Sobota 22.02
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce
 • 16:50 Książka z mojej półki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 23.02
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:20 Żywoty Świętych
 • 17:30 Zwyczajni niezwyczajni. Wspomnienia o ś.p. o. Eugeniuszu Konachowiczu
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z Monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 Wspomnienia z życia ś.p. o. Eugeniusza Konachowicza
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:20 Synaksarion niedzieli o celniku i faryzeuszu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne