Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Relacja z uroczystości ku czci św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do Tychwińskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:00 Wprowadzenie do psalmów – ihument Pantelejmon
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Program muzyczno-informacyjny – Natalia Zasim
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Relacja z uruchomienia Radia Orthodoxia 2002 – materiał archiwalny
 • 17:00 Praca w Radiu Orthodoxia – archiwalne wypowiedzi dziennikarzy 2005
 • 17:30 Pytanie do specjalisty. Operacyjne leczenie otyłości – prof. Jan Kochanowicz
 • 18:15 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:25 Relacja ze zwiększenia mocy nadawania w 2018 roku
 • 20:00 Poświęcenie nadajnika w Sokółce 2020
 • 20:15 Jubileusz działalnośći Radia Orthodoxia w Siemiatyczach 2021
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święty Grzegorz Peradze – o. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do Kazańskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:00 Post Filipowy – spotkanie z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Jakubem
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Żywot i kanon św. Romana – Bielska Redakcja Radia Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Zaproszenie na uroczystości ku czci św. Grzegorza Peradze w Dojlidach – o. Anatol Fiedoruk
 • 18:00 Akafist święta Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni
 • 19:20 Wprowadzenie do psalmów – ihumen Pantelejmon
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Żywot i kanon św. Abdiasza – Bielska Redakcja Radia Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:15 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Święto Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni w Prawosławnym Seminarium Duchownym – ks. Tomasz Stempa
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:35 Hymnografia święta Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni
 • 18:00 Całonocne czuwanie przed świętem Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni
 • 20:15 Kanon i historia święta Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni – Bielska Redakcja Radia Orthodoxia
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – fragment książki o. Tomasza Stempy
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:45 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Czy warto “tracić” czas dla Boga – ihumenia Agnia
 • 18:10 Retransmisja Boskiej Liturgii z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 Pytanie do specjalisty. Powtórka programu
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Post filipowy – Nasza wiara od kuchni
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 29.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Relacja z uroczystości ku czci św. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do Tychwińskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:00 Wprowadzenie do psalmów – ihument Pantelejmon
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Program muzyczno-informacyjny – Natalia Zasim
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 30.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Relacja z uruchomienia Radia Orthodoxia 2002 – materiał archiwalny
 • 17:00 Praca w Radiu Orthodoxia – archiwalne wypowiedzi dziennikarzy 2005
 • 17:30 Pytanie do specjalisty. Operacyjne leczenie otyłości – prof. Jan Kochanowicz
 • 18:15 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:25 Relacja ze zwiększenia mocy nadawania w 2018 roku
 • 20:00 Poświęcenie nadajnika w Sokółce 2020
 • 20:15 Jubileusz działalnośći Radia Orthodoxia w Siemiatyczach 2021
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 01.12
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święty Grzegorz Peradze – o. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do Kazańskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:00 Post Filipowy – spotkanie z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Jakubem
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Żywot i kanon św. Romana – Bielska Redakcja Radia Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 02.12
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Zaproszenie na uroczystości ku czci św. Grzegorza Peradze w Dojlidach – o. Anatol Fiedoruk
 • 18:00 Akafist święta Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni
 • 19:20 Wprowadzenie do psalmów – ihumen Pantelejmon
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Żywot i kanon św. Abdiasza – Bielska Redakcja Radia Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 03.12
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:15 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Święto Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni w Prawosławnym Seminarium Duchownym – ks. Tomasz Stempa
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:35 Hymnografia święta Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni
 • 18:00 Całonocne czuwanie przed świętem Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni
 • 20:15 Kanon i historia święta Wprowadzenia Bogurodzicy do świątyni – Bielska Redakcja Radia Orthodoxia
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
Sobota 27.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – fragment książki o. Tomasza Stempy
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:45 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Niedziela 28.11
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Czy warto “tracić” czas dla Boga – ihumenia Agnia
 • 18:10 Retransmisja Boskiej Liturgii z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 Pytanie do specjalisty. Powtórka programu
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Post filipowy – Nasza wiara od kuchni
 • 20:40 Modlitwy wieczorne