Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wielkopostna Wszechnica w parafii Zmartwychwstania Pańskiego – o. Marek Ławreszuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do św. Agapita Pieczerskiego
 • 19:15 Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny – ihumenia Katarzyna z Zaleszan
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Żywot świętego i fragment kanonu jutrzni
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 O Wielkim Poście – o. Andrzej Kuźma
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Akafist do św. Jana Chrzciciela
 • 18:30 Prawosławne pojmowanie sakramentu spowiedzi i pokajanija – Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu – program muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Niedziele przygotowawcze do Wielkiego Postu – o. Marian Romańczuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem – program autorski Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość
 • 18:40 Wszechnica Kultury Prawosławnej – Z prawosławia do baptyzmu i z baptyzmu do prawosławia moja droga w Cerkwi – dr Aleh Misko
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Blok informacyjno – muzyczny w Radiu Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 W moim mieście Białystok
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 Ukraińskie słowo – program mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:00 Wspomnienia o ś.p. ojcu Mikołaju Borowiku – o. Mikołaj Ostapczuk
 • 20:00 Widomości
 • 20:10 Dzień modlitewnej pamięci św. Lwa Biskupa Katanii
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:45 Modlitwa za zmarłych w cerkwi św. Marii Magdaleny w Białymstoku
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:50 Akafist Opieki Matki Bożej
 • 19:10 Działalność koła wolontariatu przy Szkole Podstawowej numer 1 w Białymstoku
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:05 Blok Informacyjno-muzyczny w Radiu Orthodoxia
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Cerkiew Prawosławna w Polsce ks.Tomasz Stempa
 • 16:40 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba
 • 16:45 Podziękowania dla ofiarodawców
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Działalność Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos – Marek Masalski
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii Niedzieli o synu marnotrawnym
 • 19:10 O sądzie ostatecznym – ihumenia Katarzyna z Zaleszan
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 08.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wielkopostna Wszechnica w parafii Zmartwychwstania Pańskiego – o. Marek Ławreszuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do św. Agapita Pieczerskiego
 • 19:15 Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny – ihumenia Katarzyna z Zaleszan
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Żywot świętego i fragment kanonu jutrzni
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 09.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 O Wielkim Poście – o. Andrzej Kuźma
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Akafist do św. Jana Chrzciciela
 • 18:30 Prawosławne pojmowanie sakramentu spowiedzi i pokajanija – Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu – program muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 03.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Niedziele przygotowawcze do Wielkiego Postu – o. Marian Romańczuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem – program autorski Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość
 • 18:40 Wszechnica Kultury Prawosławnej – Z prawosławia do baptyzmu i z baptyzmu do prawosławia moja droga w Cerkwi – dr Aleh Misko
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Blok informacyjno – muzyczny w Radiu Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 04.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 W moim mieście Białystok
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 Ukraińskie słowo – program mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:00 Wspomnienia o ś.p. ojcu Mikołaju Borowiku – o. Mikołaj Ostapczuk
 • 20:00 Widomości
 • 20:10 Dzień modlitewnej pamięci św. Lwa Biskupa Katanii
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 05.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:45 Modlitwa za zmarłych w cerkwi św. Marii Magdaleny w Białymstoku
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:50 Akafist Opieki Matki Bożej
 • 19:10 Działalność koła wolontariatu przy Szkole Podstawowej numer 1 w Białymstoku
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:05 Blok Informacyjno-muzyczny w Radiu Orthodoxia
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
Sobota 06.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Cerkiew Prawosławna w Polsce ks.Tomasz Stempa
 • 16:40 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 07.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba
 • 16:45 Podziękowania dla ofiarodawców
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Działalność Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos – Marek Masalski
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii Niedzieli o synu marnotrawnym
 • 19:10 O sądzie ostatecznym – ihumenia Katarzyna z Zaleszan
 • 20:40 Modlitwy wieczorne