Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święto Chrztu Pańskiego – o. Włodzimierz Misijuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Audycja fundacji Głos Ewangelii
 • 18:00 Akafist do Świętego Proroka i Poprzednika Jana Chrziciela
 • 19:00 XXXVIII Prawosławne Wieczory kolęd. Relacja z OiFP cz. 2
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Życie rodzinne – o. Paweł Gumierow
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Świąteczne orędzie Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i Całej Polski
 • 16:30 Świąteczne Orędzie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego
 • 16:45 List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa Narodzenia Jezusa Chrystusa
 • 19:30 Wieczór kolęd w Radiu Orthodoxia i świąteczne życzenia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Żywot Świętego Serafima z Sarowa
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej Wzbrannoj Wojewodie
 • 19:00 Święty Serafim z Sarowa – Jego Ekscelencja Arcybiskup Bielski Grzegorz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Muzyczne spotkania – o. Marian Romańczuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Styczniowy numer Przeglądu Prawosławnego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do św. Jana Chrzciciela
 • 19:10 Prawosławie w Belgii – rozmowa z o. Wiktorem Judinem
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Małżeństwo w dialogu – o. Piotr Pietkiewicz
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Prawosławie w dialogu ekumenicznym – Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17;30 Fragment książki
 • 17:45 Obrzęd Wielkiej Hagiasmy – o. Marek Ławreszuk
 • 18:00 Akafist do Turkowickiej Ikony Matki Bożej
 • 19:00 Źródełko. Program dla dzieci
 • 19:40 Audycja fundacji “Głos Ewangelii”
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Prawosławie od kuchni
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wiadomości
 • 16:40 Żywoty świętych
 • 16:50 Święci Polskiej Cerkwi Prawosławnej
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:30 Wiadomości
 • 19:45 Książka z mojej półki
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Wspólne dzieło 2020 – siostry z Monasteru w Turkowicach
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:20 Żywoty Świętych
 • 17:35 Święto Jordanu – o. Mariusz Synak
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z Monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:30 XXXVIII Prawosławne Wieczory Kolęd. Relacja z OiFP cz.1
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 20.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święto Chrztu Pańskiego – o. Włodzimierz Misijuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Audycja fundacji Głos Ewangelii
 • 18:00 Akafist do Świętego Proroka i Poprzednika Jana Chrziciela
 • 19:00 XXXVIII Prawosławne Wieczory kolęd. Relacja z OiFP cz. 2
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Życie rodzinne – o. Paweł Gumierow
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 14.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Świąteczne orędzie Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i Całej Polski
 • 16:30 Świąteczne Orędzie Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego
 • 16:45 List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa Narodzenia Jezusa Chrystusa
 • 19:30 Wieczór kolęd w Radiu Orthodoxia i świąteczne życzenia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 15.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Żywot Świętego Serafima z Sarowa
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej Wzbrannoj Wojewodie
 • 19:00 Święty Serafim z Sarowa – Jego Ekscelencja Arcybiskup Bielski Grzegorz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Muzyczne spotkania – o. Marian Romańczuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Czwartek 16.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Styczniowy numer Przeglądu Prawosławnego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do św. Jana Chrzciciela
 • 19:10 Prawosławie w Belgii – rozmowa z o. Wiktorem Judinem
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Małżeństwo w dialogu – o. Piotr Pietkiewicz
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 17.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Prawosławie w dialogu ekumenicznym – Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17;30 Fragment książki
 • 17:45 Obrzęd Wielkiej Hagiasmy – o. Marek Ławreszuk
 • 18:00 Akafist do Turkowickiej Ikony Matki Bożej
 • 19:00 Źródełko. Program dla dzieci
 • 19:40 Audycja fundacji “Głos Ewangelii”
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Prawosławie od kuchni
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Sobota 18.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wiadomości
 • 16:40 Żywoty świętych
 • 16:50 Święci Polskiej Cerkwi Prawosławnej
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:30 Wiadomości
 • 19:45 Książka z mojej półki
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 19.01
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Wspólne dzieło 2020 – siostry z Monasteru w Turkowicach
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:20 Żywoty Świętych
 • 17:35 Święto Jordanu – o. Mariusz Synak
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z Monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:30 XXXVIII Prawosławne Wieczory Kolęd. Relacja z OiFP cz.1
 • 20:40 Modlitwy wieczorne