Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Cudowne Źródła Podlasia – Dawid Jakubowski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do św. Katarzyny
 • 19:10 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – program Bielskiej Redakcji Radia Orthodoxia
 • 19:45 Święci wyznawcy i nauczyciele wiary – Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Głos Liturgii (7) Bogurodzica w świątyni – powtórka programu
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Ekspert odpowiada – Jarosław Werdoni i Irena Doroszkiewicz
 • 18:00 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:20 Relacja z koncertu “Nasze Pieśni” – Bielska Redakcja Radia Orthodoxia
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Grudniowy numer Przeglądu Prawosławnego – Anna Radziukiewicz
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Podlaski Przegląd Informacyjny
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem…. – program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do św. Paisjusza Hagioryty
 • 19:15 Prawosławna królowa Polski – prof. Aleksander Naumow
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Post przed świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa – ks. Włodzimierz Misijuk
 • 20:30 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Zaproszenie na uroczystości ku czci św. Grzegorza Peradze – ks. Anatol Fiedoruk
 • 18:00 Akafist do św. Mikołaja Cudotwórcy
 • 19:00 Pytanie do specjalisty – prof. Jan Kochanowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy
 • 20:40 Modlitwy Wieczorna
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:40 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – program Bielskiej Redakcji Radia Orthodoxia
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Podlaski Przegląd Informacyjny
 • 18:00 Akafist święta Wprowadzenia do świątyni Bogurodzicy
 • 19:15 Program przygotowany przez dzieci ze szkoły śww. Cyryla i Metodego w Białymstoku
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Cudowne źródła Podlasia – Dawid Jakubowski
 • 20:30 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:50 Święte miejsca i cudowne ikony. Prawosławne sanktuaria na białostocczyźnie – fragment książki ks. Grzegorza Sosny
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed św. Eucharystią
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.15 Post przed świętem Nardzenia Jezusa Chrystusa
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii
 • 19:10 Modlitwa w nauczaniu św. Jana Chryzostoma
 • 20:15 Ekspert odpowiada – powtórka programu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 28.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Cudowne Źródła Podlasia – Dawid Jakubowski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do św. Katarzyny
 • 19:10 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – program Bielskiej Redakcji Radia Orthodoxia
 • 19:45 Święci wyznawcy i nauczyciele wiary – Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 29.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Głos Liturgii (7) Bogurodzica w świątyni – powtórka programu
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Ekspert odpowiada – Jarosław Werdoni i Irena Doroszkiewicz
 • 18:00 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:20 Relacja z koncertu “Nasze Pieśni” – Bielska Redakcja Radia Orthodoxia
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Grudniowy numer Przeglądu Prawosławnego – Anna Radziukiewicz
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 30.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Podlaski Przegląd Informacyjny
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem…. – program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do św. Paisjusza Hagioryty
 • 19:15 Prawosławna królowa Polski – prof. Aleksander Naumow
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Post przed świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa – ks. Włodzimierz Misijuk
 • 20:30 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 1.12
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Zaproszenie na uroczystości ku czci św. Grzegorza Peradze – ks. Anatol Fiedoruk
 • 18:00 Akafist do św. Mikołaja Cudotwórcy
 • 19:00 Pytanie do specjalisty – prof. Jan Kochanowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Święto Wprowadzenia do świątyni Najświętszej Bogurodzicy
 • 20:40 Modlitwy Wieczorna
Piątek 2.12
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:40 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – program Bielskiej Redakcji Radia Orthodoxia
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Podlaski Przegląd Informacyjny
 • 18:00 Akafist święta Wprowadzenia do świątyni Bogurodzicy
 • 19:15 Program przygotowany przez dzieci ze szkoły śww. Cyryla i Metodego w Białymstoku
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Cudowne źródła Podlasia – Dawid Jakubowski
 • 20:30 Modlitwy wieczorne
Sobota 26.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:50 Święte miejsca i cudowne ikony. Prawosławne sanktuaria na białostocczyźnie – fragment książki ks. Grzegorza Sosny
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed św. Eucharystią
Niedziela 27.11
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.15 Post przed świętem Nardzenia Jezusa Chrystusa
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii
 • 19:10 Modlitwa w nauczaniu św. Jana Chryzostoma
 • 20:15 Ekspert odpowiada – powtórka programu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne