Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Relacja z uroczystości ku czci św. Nektariusza w parafii Zmartwychwstania Pańskiego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do św. Onufrego Wielkiego
 • 19:10 Monastery jako centra życia duchowego i liturgicznego – Jego Eksclencja Biskup Warsanowfiusz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Spotkanie z rodziną – ihumenia Nina Krigina
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Wspomnienia o śp. patriarsze Ireneuszu – ks. Michał Czykwin
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:20 Pytanie do specjalisty: zespół metaboliczny – prof. Irina Kowalska
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z Ostrowia Północnego
 • 19:10 Filozofia rosyjska: Paweł Florenski – ks. Henryk Paprocki
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Grudniowy numer Przeglądu Prawosławnego – Anna Radziukiewicz
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist do św. Sergiusza z Radoneża
 • 19:15 Prawosławie w Serbii. O historii, św. Sawie i mentalności narodu serbskiego – o. Michał Czykwin
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Muzyczne spotkania – o. Marian Romańczuk
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Ukraińskie słowo
 • 18:00 Akafist “Sława Bohu za wsio”
 • 19:00 Święty Jan Chryzostom – jego życie i dzieło. Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Relacja z uroczystości ku czci św. Nektariusza z Eginy w parafii Zmartwychwstania Pańskiego
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Post przed świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa – ks. Doroteusz Sawicki
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Post przed świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa – Nasza Wiara od Kuchni
 • 18:30 Akafist do Tychwińskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:05 Źródełko – program dla dzieci
 • 19:40 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Blok muzyczny Radia Orthodoxia
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Cerkiew Prawosławna w Polsce ks.Tomasz Stępa
 • 16:40 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania dla ofiarodawców
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Post przed świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa – ks. Jarosław Pagór
 • 18:00 Retransmija Boskiej Liturgii z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:20 Problem kremacji zmarłych – ks. Jan Fiedorczuk
 • 20:00 Pytanie do specjalisty. Powtórka programu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 30.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Relacja z uroczystości ku czci św. Nektariusza w parafii Zmartwychwstania Pańskiego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do św. Onufrego Wielkiego
 • 19:10 Monastery jako centra życia duchowego i liturgicznego – Jego Eksclencja Biskup Warsanowfiusz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Spotkanie z rodziną – ihumenia Nina Krigina
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 24.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Wspomnienia o śp. patriarsze Ireneuszu – ks. Michał Czykwin
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:20 Pytanie do specjalisty: zespół metaboliczny – prof. Irina Kowalska
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z Ostrowia Północnego
 • 19:10 Filozofia rosyjska: Paweł Florenski – ks. Henryk Paprocki
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 25.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Grudniowy numer Przeglądu Prawosławnego – Anna Radziukiewicz
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist do św. Sergiusza z Radoneża
 • 19:15 Prawosławie w Serbii. O historii, św. Sawie i mentalności narodu serbskiego – o. Michał Czykwin
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Muzyczne spotkania – o. Marian Romańczuk
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 26.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Ukraińskie słowo
 • 18:00 Akafist “Sława Bohu za wsio”
 • 19:00 Święty Jan Chryzostom – jego życie i dzieło. Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Relacja z uroczystości ku czci św. Nektariusza z Eginy w parafii Zmartwychwstania Pańskiego
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 27.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Post przed świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa – ks. Doroteusz Sawicki
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Post przed świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa – Nasza Wiara od Kuchni
 • 18:30 Akafist do Tychwińskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:05 Źródełko – program dla dzieci
 • 19:40 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Blok muzyczny Radia Orthodoxia
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
Sobota 28.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Cerkiew Prawosławna w Polsce ks.Tomasz Stępa
 • 16:40 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 29.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania dla ofiarodawców
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Post przed świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa – ks. Jarosław Pagór
 • 18:00 Retransmija Boskiej Liturgii z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:20 Problem kremacji zmarłych – ks. Jan Fiedorczuk
 • 20:00 Pytanie do specjalisty. Powtórka programu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne