Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok (powtórka programu)
 • 18:00 Akafist do św. Kosmy i Damiana
 • 19:00 Psałterz szkołą modlitwy. Odcinek 4 – ks. Marek Ławreszuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Katyzma 1
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Święty Jan Klimak – rozmowa z o. Andrzejem Kuźmą
 • 18:00 Akafist świętych ojców Kijowsko-Pieczerskiej Ławry
 • 19:20 Szkoła śww. Cyryla i Metodego – Grzegorz Nazaruk i Lucja Nimierowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Katyzma 2
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Podlaski Przegląd Informacyjny – Gabriela Nowaszewska
 • 17:00 Retransmisja jutrzni z kanonem św. Andrzeja z Krety
 • 20:15 Katyzma 3
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 O Wielkim Poście w kontekście dokumentów Soboru na Krecie – ks. Andrzej Kuźma
 • 18:00 Akafist do Turkowickiej Ikonie Matki Bożej
 • 19:10 Św. Maksym z Turynu o Wielkim Poście – ihumenia Katarzyna
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Katyzma 4
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do Pisma Świętego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Podlaski Przegląd Informacyjny – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do ikony Matki Bożej “Wzbranoj Wojewodie”
 • 18:50 Program dla dzieci przygotowany przez Niepubliczną Szkołę św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
 • 19:30 Działalność szkoły śww. Cyryla i Metodego – Grzegorz Nazaruk i Lucja Nimierowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Katyzma 5
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Fragment książki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed św. Eucharystią
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17:00 Relacja z olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej – Paulina Bojarska
 • 17:40 Niedziela św. Krzyża – ks. Adam Sawicki
 • 18:00 Akafist do Świętego i Życiodajnego Krzyża
 • 19:00 Krzyż i cierpienie w liturgicznym ujęciu III niedzieli Wielkiego Postu – ks. Adam Magruk
 • 20:00 Modlitwa św. Efrema Syryjczyka cz. 2 – ks. Mariusz Synak
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 27.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok (powtórka programu)
 • 18:00 Akafist do św. Kosmy i Damiana
 • 19:00 Psałterz szkołą modlitwy. Odcinek 4 – ks. Marek Ławreszuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Katyzma 1
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 28.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Święty Jan Klimak – rozmowa z o. Andrzejem Kuźmą
 • 18:00 Akafist świętych ojców Kijowsko-Pieczerskiej Ławry
 • 19:20 Szkoła śww. Cyryla i Metodego – Grzegorz Nazaruk i Lucja Nimierowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Katyzma 2
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Środa 29.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Podlaski Przegląd Informacyjny – Gabriela Nowaszewska
 • 17:00 Retransmisja jutrzni z kanonem św. Andrzeja z Krety
 • 20:15 Katyzma 3
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Czwartek 30.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 O Wielkim Poście w kontekście dokumentów Soboru na Krecie – ks. Andrzej Kuźma
 • 18:00 Akafist do Turkowickiej Ikonie Matki Bożej
 • 19:10 Św. Maksym z Turynu o Wielkim Poście – ihumenia Katarzyna
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Katyzma 4
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Piątek 31.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do Pisma Świętego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Podlaski Przegląd Informacyjny – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do ikony Matki Bożej “Wzbranoj Wojewodie”
 • 18:50 Program dla dzieci przygotowany przez Niepubliczną Szkołę św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
 • 19:30 Działalność szkoły śww. Cyryla i Metodego – Grzegorz Nazaruk i Lucja Nimierowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Katyzma 5
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Sobota 25.03
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Fragment książki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed św. Eucharystią
Niedziela 26.03
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17:00 Relacja z olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej – Paulina Bojarska
 • 17:40 Niedziela św. Krzyża – ks. Adam Sawicki
 • 18:00 Akafist do Świętego i Życiodajnego Krzyża
 • 19:00 Krzyż i cierpienie w liturgicznym ujęciu III niedzieli Wielkiego Postu – ks. Adam Magruk
 • 20:00 Modlitwa św. Efrema Syryjczyka cz. 2 – ks. Mariusz Synak
 • 20:40 Modlitwy wieczorne