Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wspomnienia o ś.p. o. Eugeniuszu Konachowiczu – Barbara Sidoruk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Pytanie do specjalisty. Cukrzyca  – dr Katarzyna Siewko
 • 18:15 Bezpośrednia transmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Żywot św. męczennika Gabriela
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:15 Wspomnienia związane z przeniesieniem relikwii św. Gabriela – o. Grzegorz Misijuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program informacyjno-muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Audycja fundacji “Głos Ewangelii”
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający
 • 19:20 Relacja z festiwalu “Pod Opieką Przenajświętszej Bogurodzicy”
 • 20:20 Program informacyjno-muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:15 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Żywot i cuda św. Sylwana Atoskiego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:35 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do św. Sylwana Atoskiego
 • 19:00 Źródełko – program dla dzieci
 • 19:45 Koordynator PAKP do spraw młodzieży – rozmowa z Aleksandrem Wasylukiem
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – fragment książki o. Tomasza Stempy
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:45 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Hymnografia święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Dawid Jakubowski
 • 18:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 20.09
Wtorek 21.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wspomnienia o ś.p. o. Eugeniuszu Konachowiczu – Barbara Sidoruk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Pytanie do specjalisty. Cukrzyca  – dr Katarzyna Siewko
 • 18:15 Bezpośrednia transmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 22.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Żywot św. męczennika Gabriela
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:15 Wspomnienia związane z przeniesieniem relikwii św. Gabriela – o. Grzegorz Misijuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program informacyjno-muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 23.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Audycja fundacji “Głos Ewangelii”
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający
 • 19:20 Relacja z festiwalu “Pod Opieką Przenajświętszej Bogurodzicy”
 • 20:20 Program informacyjno-muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 24.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:15 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Żywot i cuda św. Sylwana Atoskiego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:35 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do św. Sylwana Atoskiego
 • 19:00 Źródełko – program dla dzieci
 • 19:45 Koordynator PAKP do spraw młodzieży – rozmowa z Aleksandrem Wasylukiem
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
Sobota 25.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – fragment książki o. Tomasza Stempy
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:45 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Niedziela 26.09
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Hymnografia święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Dawid Jakubowski
 • 18:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Hymnografia święta Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy
 • 20:40 Modlitwy wieczorne