Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Sakrament kapłaństwa w Starym i Nowym Testamencie – o. Dawid Bartoszuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Namiętności i cnoty chrześcijańskie”
 • 17:50 Akafist Opieki Matki Bożej
 • 19:00 Życie pod opieką Przenajświętszej Bogurodzicy
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Życie rodzinne – o. Paweł Gumierow
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Książka
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Listy misjonarskie”
 • 17:45 Historia miejscowości Potoka
 • 18:00 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:10 Relacja z poświęcenia kaplicy w miejscowości Potoka
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa Relaksu – program muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Prawosławni przedstawiciele w wyborach do parlamentu. Rozmowa z Eugeniuszem Czykwinem i Aleksandrem Wasylukiem
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist do Żyrowickiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 Duchowe Spotkania: Modlitwa i Prelest. Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub
 • 20:00 Muzyczne spotkania – o. Marian Romańczuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Święty Sergiusz z Radoneża – o. Andrej Tkaczew
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Retransmisja uroczystości św. Jana Teologa z parafii na białostockich Bacieczkach
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Budżet Obywatelski 2020
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Parafie w Górowie Iławeckim i Lidzbarku Warmińskim. Rozmowa z o. Rafaelem Szczerbaczem
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Hierarcha chirurg – Życie arcybiskupa Łukasza (Wojno-Jasienieckiego)”
 • 17:45 Akafist Opieki Matki Bożej
 • 19:00 Źródełko
 • 19:30 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Prawosławni działacze startują w wyborach do parlamentu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wiadomości
 • 16:40 Żywoty świętych
 • 16:50 Święci Polskiej Cerkwi Prawosławnej
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:30 Wiadomości
 • 19:45 Książka z mojej półki
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:25 Duchowe spotkania: Bractwo Młodzieży Prawosławnej – o. Adam Sawicki
 • 18:10 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Opieki Matki Bożej
 • 20:40 Modlitwy wieczorne