Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Święty Jan Teolog – rozmowa z ks. Andrzejem Kuźmą
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do Żyrowickiej Ikony Matki Bożej
 • 19:10 Historia i znaczenie Monasteru Męskiego w Żyrowicach
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program muzyczno – informacyjny w Radiu Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Płyta z bizantyjskimi hymnami paschalnymi – Marcin Abijski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Transmisja “na żywo” nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem ku czci św. Mikołaja Cudotwócy z białostockiej katedry 
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Ciekawe Podlasie – audycja Gabrieli Nowaszewskiej
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… – program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do św. Mikołaja Cudotwórcy
 • 19:00 Św. Maria Magdalena i inne Niewiasty Niosące Wonności jako przykład służenia i wierności Chrystusowi – ihumenia Katarzyna z Zaleszan
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Wspomnienia związane z Majową Paschalną Pielgrzymką Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę – Eugeniusz Czykwin
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej “Kielich Nieupijający”
 • 19:10 Pytanie do specjalisty – prof. Jan Kochanowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Relacja z uroczystości święta Antypaschy w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 O aborcji. Tłumaczenie wywiadu z metr. Antonim Blomem- ks. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do św. Marii Magdaleny
 • 19:00 Istota autokefalii. Cerkwie autokefaliczne i ich prerogatywy i symbole – ks. dr Roman Płoński
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Modlitwa za zmarłych w okresie paschalnym – ks. Rafał Łaszczuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Fragment książki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed Eucharystią
 • 20:55 Zakończenie programu
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17:10 Płyta z bizantyjskimi hymnami paschalnymi – Marcin Abijski
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii
 • 19:10 Święta Maria Magdalena i inne niewiasty niosące wonności – ihumenia Katarzyna
 • 20:15 Prawosławie w Budapeszcie – materiał Aleksandry Zinkiewicz
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 20.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Święty Jan Teolog – rozmowa z ks. Andrzejem Kuźmą
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do Żyrowickiej Ikony Matki Bożej
 • 19:10 Historia i znaczenie Monasteru Męskiego w Żyrowicach
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program muzyczno – informacyjny w Radiu Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 21.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Płyta z bizantyjskimi hymnami paschalnymi – Marcin Abijski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Transmisja “na żywo” nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem ku czci św. Mikołaja Cudotwócy z białostockiej katedry 
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Środa 22.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Ciekawe Podlasie – audycja Gabrieli Nowaszewskiej
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… – program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do św. Mikołaja Cudotwórcy
 • 19:00 Św. Maria Magdalena i inne Niewiasty Niosące Wonności jako przykład służenia i wierności Chrystusowi – ihumenia Katarzyna z Zaleszan
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Wspomnienia związane z Majową Paschalną Pielgrzymką Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę – Eugeniusz Czykwin
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Czwartek 16.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej “Kielich Nieupijający”
 • 19:10 Pytanie do specjalisty – prof. Jan Kochanowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Relacja z uroczystości święta Antypaschy w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Piątek 17.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 O aborcji. Tłumaczenie wywiadu z metr. Antonim Blomem- ks. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do św. Marii Magdaleny
 • 19:00 Istota autokefalii. Cerkwie autokefaliczne i ich prerogatywy i symbole – ks. dr Roman Płoński
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Modlitwa za zmarłych w okresie paschalnym – ks. Rafał Łaszczuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Sobota 18.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Fragment książki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed Eucharystią
 • 20:55 Zakończenie programu
Niedziela 19.05
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17:10 Płyta z bizantyjskimi hymnami paschalnymi – Marcin Abijski
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii
 • 19:10 Święta Maria Magdalena i inne niewiasty niosące wonności – ihumenia Katarzyna
 • 20:15 Prawosławie w Budapeszcie – materiał Aleksandry Zinkiewicz
 • 20:40 Modlitwy wieczorne