Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Historia Monasteru w Zaleszanach
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do Matki Bożej “Wzbrannoj Wojewodie”
 • 19:10 Święci patroni ziemi białoruskiej – prof. Antoni Mironowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Relacja z poświęcenia kamienia węgielnego w Mińsku Mazowieckim
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Historia monasteru w Zaleszanach
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Pytanie do specjalisty: nowe warianty koronawirusa
 • 18:20 Akafist do św. Walentyny Mińskiej
 • 19:00Czym się różnią aniołowie od ludzi? – o. Paweł Szwed
 • 20:10 Strefa relaksu – program muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30Modlitwa przed Chełmską Ikoną Bogurodzicy w Łucku
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do Anioła Stróża
 • 19:15 Kapłan strażak – rozmowa z o. Piotrem Hańczarukiem kapelanem straży pożarnej w Jacznie
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Program informacyjno-muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Audycja fundacji “Głos Ewangelii”
 • 18:00 Akafist do św. Mikołaja Cudotwórcy
 • 19:00 Starzec Paisjusz Atoski a monastycyzm grecki – ihumenia Katarzyna
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Sakrament małżeństwo – fragment książki o. Johna Meindorfa
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:40 Relacja z uroczystości ku czci Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Kożanach
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do św. Ojców Pieczerskiej Ławry
 • 19:10 Źródełko – program dla dzieci
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Relacja z uroczystości ku czci Turkowickiej Ikony Matki Bożej
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – fragment książki o. Tomasza Stempy
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:45 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Relacja z uroczystości Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Kożanach
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 Rola laikatu w procesie uzyskania autokefalii – Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej
 • 20:00 Pytanie do specjalisty – powtórka programu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 26.07
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Historia Monasteru w Zaleszanach
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do Matki Bożej “Wzbrannoj Wojewodie”
 • 19:10 Święci patroni ziemi białoruskiej – prof. Antoni Mironowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Relacja z poświęcenia kamienia węgielnego w Mińsku Mazowieckim
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 27.07
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Historia monasteru w Zaleszanach
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Pytanie do specjalisty: nowe warianty koronawirusa
 • 18:20 Akafist do św. Walentyny Mińskiej
 • 19:00Czym się różnią aniołowie od ludzi? – o. Paweł Szwed
 • 20:10 Strefa relaksu – program muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 28.07
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30Modlitwa przed Chełmską Ikoną Bogurodzicy w Łucku
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do Anioła Stróża
 • 19:15 Kapłan strażak – rozmowa z o. Piotrem Hańczarukiem kapelanem straży pożarnej w Jacznie
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Program informacyjno-muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 22.07
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Audycja fundacji “Głos Ewangelii”
 • 18:00 Akafist do św. Mikołaja Cudotwórcy
 • 19:00 Starzec Paisjusz Atoski a monastycyzm grecki – ihumenia Katarzyna
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Sakrament małżeństwo – fragment książki o. Johna Meindorfa
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 23.07
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:40 Relacja z uroczystości ku czci Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Kożanach
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do św. Ojców Pieczerskiej Ławry
 • 19:10 Źródełko – program dla dzieci
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Relacja z uroczystości ku czci Turkowickiej Ikony Matki Bożej
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
Sobota 24.07
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – fragment książki o. Tomasza Stempy
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:45 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Niedziela 25.07
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Relacja z uroczystości Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Kożanach
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 Rola laikatu w procesie uzyskania autokefalii – Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej
 • 20:00 Pytanie do specjalisty – powtórka programu
 • 20:40 Modlitwy wieczorne