Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 VI Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie – Lucyna Smoktunowicz
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej “Kielich Nieupijający”
 • 19:15 Wykład inauguracyjny międzynarodową konferencji w ramach roku kodeksu suprasiego – Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Animus Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci młodzieży w Bielsku Podlaskim – wywiad z p. Agniszką Troc
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Hymnografia święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Dawid Jakubowski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Alkoholizm – choroba duszy i ciała. Prawosławna perspektywa uzależnienia alkoholowego – Dawid Jakubowski
 • 18:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Podlaski Przegląd Informacyjny – Gabriela Nowaszewska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… – program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do Świętego i Życiodajnego Krzyża
 • 18:50 W obronie jedności wiary – Jego Ekscelencja Arcybiskup Andrzej, prof. Aleksander Naumow, prof. Antoni Mironowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego – ks. Grzegorz Misijuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:25 Fragment książki
 • 17:30 Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, wspomnienia ojca Grzegorza Misijuka – Jan Smyk
 • 18:00 Bezpośrednia transmisja “na żywo” nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem przeniesienia relikwii św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Żywot św. Gabriela Zabłudowskiego – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Podlaski Przegląd Informacyjny – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:20 Rozmowa z o. Grzegorzem Misijukiem o przeniesieniu relikwii św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Alkoholizm – choroba duszy i ciała. Prawosławna perspektywa uzależnienia alkoholowego – Dawid Jakubowski
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Fragment książki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed Eucharystią
 • 20:55 Zakończenie programu
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17:15 Rozmowa z Eugeniuszem Czykwinem
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii w dniu święta Przeniesienia Relikwii św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 25.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 VI Wieczór Wiejskich Chórów Parafialnych w Nowoberezowie – Lucyna Smoktunowicz
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej “Kielich Nieupijający”
 • 19:15 Wykład inauguracyjny międzynarodową konferencji w ramach roku kodeksu suprasiego – Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Animus Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci młodzieży w Bielsku Podlaskim – wywiad z p. Agniszką Troc
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 26.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Hymnografia święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego – Dawid Jakubowski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Alkoholizm – choroba duszy i ciała. Prawosławna perspektywa uzależnienia alkoholowego – Dawid Jakubowski
 • 18:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Podwyższenia Krzyża Pańskiego
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Środa 27.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Podlaski Przegląd Informacyjny – Gabriela Nowaszewska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… – program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do Świętego i Życiodajnego Krzyża
 • 18:50 W obronie jedności wiary – Jego Ekscelencja Arcybiskup Andrzej, prof. Aleksander Naumow, prof. Antoni Mironowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego – ks. Grzegorz Misijuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Czwartek 21.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:25 Fragment książki
 • 17:30 Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, wspomnienia ojca Grzegorza Misijuka – Jan Smyk
 • 18:00 Bezpośrednia transmisja “na żywo” nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem przeniesienia relikwii św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Piątek 22.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Żywot św. Gabriela Zabłudowskiego – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Podlaski Przegląd Informacyjny – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 19:20 Rozmowa z o. Grzegorzem Misijukiem o przeniesieniu relikwii św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Alkoholizm – choroba duszy i ciała. Prawosławna perspektywa uzależnienia alkoholowego – Dawid Jakubowski
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Sobota 23.09
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Fragment książki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed Eucharystią
 • 20:55 Zakończenie programu
Niedziela 24.09
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17:15 Rozmowa z Eugeniuszem Czykwinem
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii w dniu święta Przeniesienia Relikwii św. Gabriela Zabłudowskiego
 • 20:40 Modlitwy wieczorne