Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Odrodzenie Państwa Polskiego a Cerkiew Prawosławna – prof. Eugeniusz Mironowicz
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Namiętności i cnoty chrześcijańskie”
 • 17:45 Audycja fundacji Głos Ewangelii
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej Wstawienniczka za grzesznych
 • 19:10 Ojciec archimandryta Gabriel z Odrynek – wspomnienia
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Życie rodzinne – o. Paweł Gumierow
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Nasza wiara od kuchni
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Listy misjonarskie”
 • 17:45 Akafist do św. Cyryla i Metodego
 • 18:45 Teologia liturgiczna – hymn Jedinorodnyj Synie
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa Relaksu – program muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wychowanie w rodzinie. Wyzwania i zagrożenia – Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist do Żyrowickiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 Duchowe Spotkania: Księgi Nowego Testamentu – o. Anatol Szymaniuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Muzyczne spotkania – o. Marian Romańczuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Święci męczennicy Kosma i Damian
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do św. Kosmy i Damiana
 • 18:50 Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej – o. Mirosław Demczuk
 • 19:00 Ojciec archimandryta Gabriel z Odrynek – wspomnienia
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Podlaskie smaczki – program kulturalny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Radni Forum Mniejszości Podlasia
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Hierarcha chirurg – Życie arcybiskupa Łukasza (Wojno-Jasienieckiego)”
 • 17:45 Akafist do św. Barbary
 • 19:00 Źródełko
 • 19:30 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Nasza wiara od kuchni
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wiadomości
 • 16:40 Żywoty świętych
 • 16:50 Święci Polskiej Cerkwi Prawosławnej – Święty Aleksy Kabaluk
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:30 Wiadomości
 • 19:45 Książka z mojej półki
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Żywot Świętego Hioba Poczajowskiego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:20 Żywoty Świętych
 • 17:25 Duchowe spotkania: Księgi Nowego Testamentu – o. Anatol Szymaniuk
 • 18:30 Retransmisja Boskiej Liturgii świętego Jakuba z Soboru św. Mikołaja w Białymstoku
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 11.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Odrodzenie Państwa Polskiego a Cerkiew Prawosławna – prof. Eugeniusz Mironowicz
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Namiętności i cnoty chrześcijańskie”
 • 17:45 Audycja fundacji Głos Ewangelii
 • 18:00 Akafist do Ikony Matki Bożej Wstawienniczka za grzesznych
 • 19:10 Ojciec archimandryta Gabriel z Odrynek – wspomnienia
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Życie rodzinne – o. Paweł Gumierow
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 12.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Nasza wiara od kuchni
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Listy misjonarskie”
 • 17:45 Akafist do św. Cyryla i Metodego
 • 18:45 Teologia liturgiczna – hymn Jedinorodnyj Synie
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa Relaksu – program muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 13.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wychowanie w rodzinie. Wyzwania i zagrożenia – Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – ks. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist do Żyrowickiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 Duchowe Spotkania: Księgi Nowego Testamentu – o. Anatol Szymaniuk
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Muzyczne spotkania – o. Marian Romańczuk
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Czwartek 14.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Święci męczennicy Kosma i Damian
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Święty starzec Porfiriusz Kawsokaliwita”
 • 17:45 Ukraińskie słowo – audycja mniejszości ukraińskiej
 • 18:00 Akafist do św. Kosmy i Damiana
 • 18:50 Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej – o. Mirosław Demczuk
 • 19:00 Ojciec archimandryta Gabriel z Odrynek – wspomnienia
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Podlaskie smaczki – program kulturalny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 08.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Radni Forum Mniejszości Podlasia
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment Książki “Hierarcha chirurg – Życie arcybiskupa Łukasza (Wojno-Jasienieckiego)”
 • 17:45 Akafist do św. Barbary
 • 19:00 Źródełko
 • 19:30 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Nasza wiara od kuchni
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Sobota 09.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wiadomości
 • 16:40 Żywoty świętych
 • 16:50 Święci Polskiej Cerkwi Prawosławnej – Święty Aleksy Kabaluk
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:30 Wiadomości
 • 19:45 Książka z mojej półki
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 10.11
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Żywot Świętego Hioba Poczajowskiego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:20 Żywoty Świętych
 • 17:25 Duchowe spotkania: Księgi Nowego Testamentu – o. Anatol Szymaniuk
 • 18:30 Retransmisja Boskiej Liturgii świętego Jakuba z Soboru św. Mikołaja w Białymstoku
 • 20:40 Modlitwy wieczorne