Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Relacja z uroczystości ku czci św. Ignacego Jabłuczyńskiego – protodiakon Mirosław Demczuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do św. Agapita Pieczerskiego
 • 19:10 Św. Justyn Popowić – wybitna postać serbskiego prawosławia XX wieku – ks. prot. Michał Czykwin
 • 20:00 Wiadomość
 • 20:15 Program muzyczny – informacyjny
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wizyta prezydenta Rzeczypospolitej na Podlasiu
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Pytanie do specjalisty: czynniki ryzyka udaru mózgu
 • 18:20 Akafist do św. Nektariusza
 • 19:20 Sekty jako zagrożenie dla współczesnego człowieka – ks.Andrzej Lewczak
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu – program muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Renezans śpiewu bizantyńskiego w Polsce – dr Marcin Abijski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do Iwierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:10 Zgodność i rozbieżności w ewangeliach – ś.p. arcybiskup Jeremiasz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Program muzyczno-informacyjny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Ukraińskie słowo
 • 18:00 Akafist do św. Łukasza Wyznawcy
 • 19:15 Panel multimedialny o św. Łukaszu Wojno-Jasienieckim cz. 1
 • 20:20 Historia święta Wniebowstąpienia Pańskiego
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:40 Święty Łukasz Wojno-Jasieniecki cz. 1 – ks. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Bielskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:10 Źródełko – program dla dzieci
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Relacja z uroczystości ku czci męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Cerkiew prawosławna w Polsce – ks. dr Tomasz Stempa
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:45 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Święty Łukasz Wojno- Jasieniecki cz. 2 – ks. Mariusz Synak
 • 18:00 Retransmisja całonocnego czuwania przed świętem św. Cyryla i Metodego
 • 19:30 A kiedyś to było… rozmowy o życiu i Cerkwi – ks. Andrzej Berezowiec
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 14.06
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Relacja z uroczystości ku czci św. Ignacego Jabłuczyńskiego – protodiakon Mirosław Demczuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:40 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Akafist do św. Agapita Pieczerskiego
 • 19:10 Św. Justyn Popowić – wybitna postać serbskiego prawosławia XX wieku – ks. prot. Michał Czykwin
 • 20:00 Wiadomość
 • 20:15 Program muzyczny – informacyjny
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 15.06
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Wizyta prezydenta Rzeczypospolitej na Podlasiu
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Pytanie do specjalisty: czynniki ryzyka udaru mózgu
 • 18:20 Akafist do św. Nektariusza
 • 19:20 Sekty jako zagrożenie dla współczesnego człowieka – ks.Andrzej Lewczak
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa relaksu – program muzyczny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 16.06
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Renezans śpiewu bizantyńskiego w Polsce – dr Marcin Abijski
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem… program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do Iwierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:10 Zgodność i rozbieżności w ewangeliach – ś.p. arcybiskup Jeremiasz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Program muzyczno-informacyjny
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 10.06
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Ukraińskie słowo
 • 18:00 Akafist do św. Łukasza Wyznawcy
 • 19:15 Panel multimedialny o św. Łukaszu Wojno-Jasienieckim cz. 1
 • 20:20 Historia święta Wniebowstąpienia Pańskiego
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 11.06
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:40 Święty Łukasz Wojno-Jasieniecki cz. 1 – ks. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Bielskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:10 Źródełko – program dla dzieci
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Relacja z uroczystości ku czci męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
Sobota 12.06
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Cerkiew prawosławna w Polsce – ks. dr Tomasz Stempa
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:45 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Niedziela 13.06
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Święty Łukasz Wojno- Jasieniecki cz. 2 – ks. Mariusz Synak
 • 18:00 Retransmisja całonocnego czuwania przed świętem św. Cyryla i Metodego
 • 19:30 A kiedyś to było… rozmowy o życiu i Cerkwi – ks. Andrzej Berezowiec
 • 20:40 Modlitwy wieczorne