Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Patriarcha Makarios III
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z Rimini we Włoszech
 • 19:10 Święta Maria Magdalena – życie i cuda
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Spotkania z rodziną – ihumenia Nina Krigina
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Relacja z uroczystości w parafii św. Eliasza w Białymstoku
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Święta Maria Magdalena – słowo Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego
 • 18:10 Akafist do św. Marii Magdaleny
 • 19:25 O małżeństwie i rodzinie – archiwalne nagranie metr. Antoniego Blooma
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa Relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Historia Poczajowskiej Ikony Matki Bożej
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – o. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist do Poczajowskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:05 Historia Poczajowskiej Ławry – Jego Ekscelencja Arcybiskup Andrzej
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Wsparcie dla Kubusia Suchodoły z Hajnówki
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment ksiązki
 • 17:45 Ukraińskie słowo
 • 18:10 Akafist “Sława Bohu za wsio”
 • 19:10 Święty Serafim z Sarowa – o zdobywaniu Ducha Świętego
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Historia Supraskiej Ikony Matki Bożej – Jego Ekscelencja Biskup Andrzej
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Święty Pantelejmon Uzdrowiciel – o. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Poczajowskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:05 Źródełko – program dla dzieci
 • 19:40 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Cerkiew od kuchni
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce
 • 16:50 Książka z mojej półki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:45 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Kolejny etap rekonstrukcji supraskich fresków. Reportaż Tomasza Wasiluka
 • 18:30 Retransmisja Boskiej Liturgii z Domu Zakonnego w Zaleszanach
 • 19:30 Święty Prorok Eliasz
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 03.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Patriarcha Makarios III
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z Rimini we Włoszech
 • 19:10 Święta Maria Magdalena – życie i cuda
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Spotkania z rodziną – ihumenia Nina Krigina
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 04.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Relacja z uroczystości w parafii św. Eliasza w Białymstoku
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Święta Maria Magdalena – słowo Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego
 • 18:10 Akafist do św. Marii Magdaleny
 • 19:25 O małżeństwie i rodzinie – archiwalne nagranie metr. Antoniego Blooma
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa Relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 05.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Historia Poczajowskiej Ikony Matki Bożej
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – o. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist do Poczajowskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:05 Historia Poczajowskiej Ławry – Jego Ekscelencja Arcybiskup Andrzej
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Wsparcie dla Kubusia Suchodoły z Hajnówki
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 06.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment ksiązki
 • 17:45 Ukraińskie słowo
 • 18:10 Akafist “Sława Bohu za wsio”
 • 19:10 Święty Serafim z Sarowa – o zdobywaniu Ducha Świętego
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Historia Supraskiej Ikony Matki Bożej – Jego Ekscelencja Biskup Andrzej
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 07.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Święty Pantelejmon Uzdrowiciel – o. Mariusz Synak
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Poczajowskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:05 Źródełko – program dla dzieci
 • 19:40 Audycja Fundacji Głos Ewangelii
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Cerkiew od kuchni
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
Sobota 01.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce
 • 16:50 Książka z mojej półki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 02.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:45 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Kolejny etap rekonstrukcji supraskich fresków. Reportaż Tomasza Wasiluka
 • 18:30 Retransmisja Boskiej Liturgii z Domu Zakonnego w Zaleszanach
 • 19:30 Święty Prorok Eliasz
 • 20:40 Modlitwy wieczorne