Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Święty Jan Teolog – o. Andrzej Kuźma
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:10 Retransmisja Boskiej Liturgii z Monasteru w Supraślu. Uroczystości ku czci św. Jana Teologa
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Spotkanie z rodzina – ihumenia Nina Krigina
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Prawosławie w Kenii – rozmowa z Anną Blakicką
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do św. Cyryla i Metodego
 • 19:10 Język cerkiewnosłowiański w perspektywie aktualnej i przyszłej praktyki liturgicznej o. Eustachy Strach
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa Relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Uroczystości ku czci św. Jana Teologa na Bacieczkach – o. Marek Wawreniuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – o. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist Sława Bohu za wsio
 • 19:10 Zmartwychwstanie Chrystusa – realność wydarzenia w świetle prawosławnej eschatologii – Jego Ekscelencja Arcybiskup Bielski Grzegorz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Święty Jan Teolog – rozmowa z o. Andrzejem Kuźmą
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment ksiązki
 • 17:45 Ukraińskie słowo
 • 18:00 Bezpośrednia transmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z soboru św. Mikołaja w Białymstoku
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Przygotowania do majowej pielgrzymki młodzieży na św. Górę Grabarkę – o. Paweł Szwed i Piotr Giegiel
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce
 • 16:50 Książka z mojej półki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Słowo Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba na VI Niedzielę po Wielkanocy
 • 16:45 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Święci bracia Cyryl i Metody – o. dr Andrzej Kuźma
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z Monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 “100 pytań do…” Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Synaksarion V Niedzieli po Wielkanocy
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 26.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:35 Święty Jan Teolog – o. Andrzej Kuźma
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:10 Retransmisja Boskiej Liturgii z Monasteru w Supraślu. Uroczystości ku czci św. Jana Teologa
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Spotkanie z rodzina – ihumenia Nina Krigina
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Wtorek 27.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Prawosławie w Kenii – rozmowa z Anną Blakicką
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do św. Cyryla i Metodego
 • 19:10 Język cerkiewnosłowiański w perspektywie aktualnej i przyszłej praktyki liturgicznej o. Eustachy Strach
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Strefa Relaksu
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 20.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Uroczystości ku czci św. Jana Teologa na Bacieczkach – o. Marek Wawreniuk
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Książka z mojej półki – o. Roman Płoński
 • 18:00 Akafist Sława Bohu za wsio
 • 19:10 Zmartwychwstanie Chrystusa – realność wydarzenia w świetle prawosławnej eschatologii – Jego Ekscelencja Arcybiskup Bielski Grzegorz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:10 Święty Jan Teolog – rozmowa z o. Andrzejem Kuźmą
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 21.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment ksiązki
 • 17:45 Ukraińskie słowo
 • 18:00 Bezpośrednia transmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z soboru św. Mikołaja w Białymstoku
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Piątek 22.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:30 Przygotowania do majowej pielgrzymki młodzieży na św. Górę Grabarkę – o. Paweł Szwed i Piotr Giegiel
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku
 • 20:45 Modlitwy wieczorne
Sobota 23.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Święci Cerkwi Prawosławnej w Polsce
 • 16:50 Książka z mojej półki
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania z monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej w Moskwie
 • 19:45 Żywoty Świętych
 • 20:00 Modlitwy przed świętą Eucharystią
Niedziela 24.05
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium
 • 16:15 Czytania z Pisma Świętego
 • 16:30 Słowo Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba na VI Niedzielę po Wielkanocy
 • 16:45 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17.00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty Świętych
 • 17:30 Święci bracia Cyryl i Metody – o. dr Andrzej Kuźma
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z Monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 “100 pytań do…” Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Synaksarion V Niedzieli po Wielkanocy
 • 20:40 Modlitwy wieczorne