Ramówka

 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Zaproszenie na uroczystości święta Supraskiej Ikony Matki Bożej – archim. Hiob i ihumen Pantelejmon
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z parafii św. Marii Magdaleny w Białymstoku
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Relacja z uroczystości ku czci św. Anny w Królowym Moście
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Supraska Ikona Matki Bożej – Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Supraska Hodegetria – Jan Grigoruk
 • 18:00 Bezpośrednia transmisja “na żywo” nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Supraskiej Ikony Matki Bożej
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem – program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do św. Wielkiego Męczennika Pantelejmona
 • 19:10 Wprowadzenie do psalmów – ihumen Pantelejmon
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Uroczystości święta parafialnego w Królowym Moście – ks. Rodion Kondraciuk
 • 20:30 Modlitwy Wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Tychwińskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:00 Pytanie do specjalisty – prof. Jan Kochanowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program muzyczno-informacyjny Radia Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorna
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:45 Uroczystości w Starym Korninie – ks. Michał Markiewicz
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Historia Poczajowskiej Ikony Matki Bożej
 • 18:15 Akafist do Poczajowskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 Źródełko – program dla dzieci
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Relacja z pieszej pielgrzymki ze Starego Kornina do Zaleszan
 • 20:30 Modlitwy wieczorne
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Zaproszenie na uroczystości ku czci św. Anny w Królowym Moście – ks. Rodion Kondraciuk
 • 16:50 Historia PAKP
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed św. Eucharystią
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.15 Historia Ławry Poczajowskiej – Jego Ekscelencja Arcybiskup Andrzej
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z monasteru w Supraślu sprawowanej podczas międzynarodowego spotkania młodzieży
 • 20:00 Święty Wielki Męczennik Pantelejmon – ks. Mariusz Synak
 • 20:40 Modlitwy wieczorne
Poniedziałek 08.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Zaproszenie na uroczystości święta Supraskiej Ikony Matki Bożej – archim. Hiob i ihumen Pantelejmon
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 W moim mieście Białystok – powtórka programu
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z parafii św. Marii Magdaleny w Białymstoku
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Relacja z uroczystości ku czci św. Anny w Królowym Moście
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Wtorek 09.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania Pisma Świętego
 • 16:30 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 Supraska Ikona Matki Bożej – Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Supraska Hodegetria – Jan Grigoruk
 • 18:00 Bezpośrednia transmisja “na żywo” nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem Supraskiej Ikony Matki Bożej
 • 20:40 Modlitwy Wieczorne
Środa 03.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Pod tytułem – program Anny Radziukiewicz
 • 18:00 Akafist do św. Wielkiego Męczennika Pantelejmona
 • 19:10 Wprowadzenie do psalmów – ihumen Pantelejmon
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Uroczystości święta parafialnego w Królowym Moście – ks. Rodion Kondraciuk
 • 20:30 Modlitwy Wieczorne
Czwartek 04.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:40 W moim mieście Białystok – Paulina Bojarska
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 18:00 Akafist do Tychwińskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:00 Pytanie do specjalisty – prof. Jan Kochanowicz
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Program muzyczno-informacyjny Radia Orthodoxia
 • 20:40 Modlitwy Wieczorna
Piątek 05.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:25 Komentarz do Pisma Świętego
 • 16:45 Uroczystości w Starym Korninie – ks. Michał Markiewicz
 • 17:00 Wiadomości
 • 17:15 Żywoty świętych
 • 17:30 Fragment książki
 • 17:45 Historia Poczajowskiej Ikony Matki Bożej
 • 18:15 Akafist do Poczajowskiej Ikony Matki Bożej
 • 19:15 Źródełko – program dla dzieci
 • 20:00 Wiadomości
 • 20:15 Relacja z pieszej pielgrzymki ze Starego Kornina do Zaleszan
 • 20:30 Modlitwy wieczorne
Sobota 06.08
 • 16:00 Powitanie, Kalendarium, Czytania z Pisma Świętego
 • 16:20 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:30 Zaproszenie na uroczystości ku czci św. Anny w Królowym Moście – ks. Rodion Kondraciuk
 • 16:50 Historia PAKP
 • 17:00 Retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania
 • 19:30 Żywoty świętych
 • 20:00 Modlitwy przed św. Eucharystią
Niedziela 07.08
 • 16:00 Powitanie
 • 16:15 Kalendarium
 • 16:25 Czytania Pisma Świętego
 • 16:35 Komentarz do czytań Pisma Świętego
 • 16:45 Podziękowania ofiarodawcom Radia Orthodoxia
 • 17.15 Historia Ławry Poczajowskiej – Jego Ekscelencja Arcybiskup Andrzej
 • 18:00 Retransmisja Boskiej Liturgii z monasteru w Supraślu sprawowanej podczas międzynarodowego spotkania młodzieży
 • 20:00 Święty Wielki Męczennik Pantelejmon – ks. Mariusz Synak
 • 20:40 Modlitwy wieczorne