Parafia Prawosławna w Maleszach i Brańsku

Ojciec Marek Jakimiuk niesie posługę duszpasterską w parafiach św. Apostołów Piotra i Pawła w Maleszach oraz św. Symeona Słupnika w Brańsku. Duchowny oprócz posługi kapłańskiej, którą pełni 25 lat angażuje się także wydarzenia kulturalne i sportowe. O swojej działalności rozmawiał z o. Jarosławem Ciełuszeckim. 

Szczegóły

Z prawosławia do baptyzmu i z baptyzmu do prawosławia

Wszechnica Kultury Prawosławnej to cykl wykładów organizowanych przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. Cyryla i Metodego. W 2021 roku ze względu na obostrzenia epidemiczne spotkania odbywały się w formie audycji radiowych na antenie Radia Orthodoxia.

Szczegóły

Sobór świętych nowych męczenników i wyznawców Cerkwi Rosyjskiej

Sobór świętych nowomęczenników i wyznawców Cerkwi Rosyjskich został ustanowiony przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną w 2000 roku. Do soboru należą święci, którzy ponieśli męczeńską śmierć lub byli prześladowani za wiarę w okresie komunizmu. Szczególnym miejscem kultu nowomęczenników jest cerkiew pod ich wezwaniem na terenie poligonu NKWD w Butowie, w okresie wielkiego terroru miejsca masowych egzekucji. W Butowie zginęło i zostało pochowanych w zbiorowych mogiłach najwięcej prawosławnych duchownych i wiernych prześladowanych za wiarę.

Szczegóły