Wielki Post – Wiosna duchowa

Nagranie ze spotkania bractwa Trzech Świętych Hierarchów, które odbyło się 12 marca 2020 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. Gościem spotkania był o. archimandryta Hiob z Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu.

Więcej

Biblijny Adam a Wielki Post

W wielkim kanonie świętego Andrzeja z Krety i w wielkopostnej hymnografii często wspominamy postać biblijnego Adama, który za złamanie Bożego przykazania został wypędzony z Raju. Kim był pierwszy stworzony przez Boga człowiek i dlaczego jego historia towarzyszy nam podczas całej wielkopostnej wędrówki mówi hieromnich Pantelejmon z monasteru w Supraślu.

Więcej