Lucja Nimierowicz

Lucja Nimierowicz jest dyrektorem prawosławnego przedszkola w Białymstoku oraz wieloletnią działaczką Bractwa śww. Cyryla i Metodego, która kandyduje w najbliższych wyborach do Sejmu. Z naszym gościem rozmawiała Irena Doroszkiewicz.

Więcej

Aleksander Wasyluk

Aleksander Wasyluk jest znanym prawosławnym działaczem społecznym, założycielem OrthPhoto.net i byłym koordynatorem ds. młodzieży Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który kandyduje w najbliższych wyborach do Sejmu. Z naszym gościem rozmawiała Irena Doroszkiewicz.

Więcej