Różne oblicza świętości w Cerkwi Prawosławnej – ks. Andrzej Kuźma

Historia Cerkwi zna wielu świętych, od pierwszych męczenników, którzy oddawali swoje życie za Chrystusa, po świętych kanonizowanych we współczesnych czasach. O prawosławnym pojmowaniu świętości, procesie kanonizacji rozmawialiśmy z ks. Andrzejem Kuźmą, wykładowcą Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.