Św. wielki męcz. Jerzy Zwycięzca

Zapraszamy do wysłuchania komentarza do Pisma Świętego w dzień pamięci św. wielkiego męczennika Jerzego, który przygotował ks. Dawid Bartoszuk- wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.

Więcej