Sto lat samodzielności PAKP. Tendencje i wpływy przy nadaniu autokefalii w 1924 roku

30 października w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbył się wykład inauguracyjny Wszechnicy Kultury Prawosławnej nt. “Sto lat samodzielności Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. Tendencje i wpływy przy nadaniu autokefalii w 1924 roku”, który wygłosił Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy biskup supraski Andrzej.