Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci? – ks. Marek Ławreszuk

Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci? Czym jest śmierć w prawosławnej perspektywie? Jak Cerkiew odnosi się do eutanazji? Na te i inne tematy rozmawialiśmy z ks. dr. hab. Markiem Ławreszukiem kierownikiem Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.