Wielki Tydzień w Cerkwi prawosławnej – Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Jego Ekscelencją Najprzewielebniejszym Jakubem Arcybiskupem Białostockim i Gdańskim. Z naszym gościem rozmawialiśmy o istocie nabożeństw Wielkiego Tygodnia, sakramencie namaszczenia chorych oraz obchodzeniu świąt Wielkanocy przez małżeństwa mieszane.