Absolwentka filologii rosyjskiej i angielskiej. Pracownik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku