Studentka Politechniki Gdańskiej na wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska