Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Pracownik naukowy Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białostockiego