O. Eugeniusz Konachowicz “ZWYCZAJNI – NIEZWYCZAJNI”

To cykl wspomnień o osobach, które pozostały w naszej pamięci jako żywe przykłady do naśladowania. W każdym odcinku programu zaproszeni goście opowiadają o osobach zaangażowanych w życie Cerkwi, które swoją postawą zapisały się w historii jako prawosławne autorytety. Bohaterem programu jest śp. o. Eugeniusz Konachowicz.

Więcej

Uroczystości pogrzebowe o. Eugeniusza Konachowicza

23 września 2018 roku w parafii św. Jana Teologa w Białymstoku odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. o. mitrata Eugeniusza Konachowicza. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub. W obrzędzie pogrzebu wzięło udział wielu duchownych oraz wiernych z różnych diecezji naszej Cerkwi.

Więcej

Służyć Bogu i ludziom – o. Eugeniusz Konachowicz

21 września 2018 roku, zmarł ks. mitrat Eugeniusz Konachowicz, rezydent parafii św. Jana Teologa w Białymstoku i najstarszy duchowny w Polsce. Zapraszamy do wysłuchania archiwalnych wspomnień o. Eugeniusza związanych z posługą kapłańską, którą niósł niespełna pół wieku m. in. w Jurowlanach i Jałówce. 

Więcej