Święty Jan z Kronsztadu – ks. Piotr Fiedoruk

Święty Jan z Kronsztadu zapisał się w historii Cerkwi jako gorliwy kapłan oraz pełen miłosierdzia człowiek. Urodził się w 1829 roku w guberni archangielskiej i tam ukończył seminarium. Później oprócz pracy duszpasterskiej zajął się szeroką działalnością charytatywną na rzecz potrzebując. O św. Janie z Kronsztadu opowiada o. Piotr Fiedoruk z parafii św. wielkiego męcz. Pantelejmona w Zaściankach.

Więcej

Święty Serafim z Sarowa – abp. Grzegorz

W dniu wspomnienia pamięci św. Serafima z Sarowa zachęcamy do wysłuchania archiwalnego wykładu Najprzewielebniejszego Grzegorza Biskupa Supraskiego. Władyka w swoim wystąpieniu przybliża historie życia świętego oraz ukazuje istotę nauczania sarowskiego mnicha.

Więcej

Św. Symeon Nowy Teolog, życie i nauka – s. Katarzyna z Zaleszan

Kolejnym gościem w ramach wielkopostnej wszechnicy w parafii Zmartwychwstania Pańskiego była siostra Katarzyna z Zaleszan. Przełożona domu zakonnego w Zaleszanach przybliżyła słuchaczom postać św. Symeona Nowego Teologa. Ten święty w swoich pouczeniach zwracał szczególną uwagę na to, w jaki sposób prawdziwy chrześcijanin powinien przeżywać święta, czyli przede wszystkim ze świadomością się pokajać, przyjąć Eucharystię, nie troszcząc się zbytnio o to, co stanowi głównie świecki wymiar świąt – suto zastawiony stół, wysprzątany dom, czy nowe odświętne ubranie.

Więcej