XXVI Piesza Pielgrzymka do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej

W tym roku miała miejsce już XXVI Piesza Pielgrzymka do Monasteru w Jabłecznej, docierająca na obchody święta patrona monasteru – św. Onufrego. Zapraszamy do wysłuchania relacji oddającej namiastkę jej klimatu – aby poczuć go w pełni – nie ma innego sposobu niż za rok spakować plecak i sprawdzić to na własnej skórze.

Więcej

Nabożeństwo całonocnego czuwania – Siemiatycze

Zapraszamy do wysłuchania retransmisji całonocnego czuwania przed świętem ku czci św. ap. Piotra i Pawła. Nabożeństwu przewodniczy Najprzewielebniejszy Abel Arcybiskup Lubelski i Chełmski. Materiał został zarejestrowany w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach.

Więcej

Pogrzeb Arcybiskupa Szymona

Cerkiew prawosławna w Polsce i Diecezja Łódzko-Poznańska pożegnały w piątek i sobotę (30 czerwca i  1 lipca br.) arcybiskupa łódzkiego i poznańskiego Szymona (Romańczuka), zmarłego 28 czerwca br. po ciężkiej chorobie w wieku 81 lat. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył metropolita warszawski i całej Polski Sawa, a uczestniczyło w nich kilkuset wiernych z całego kraju, przedstawiciele innych wyznań oraz władz państwowych i samorządowych.

Więcej

Relacja z II pielgrzymki rowerowej Białystok – Jabłeczna

4 dni jazdy rowerem, pokonanie blisko 340 –stu kilometrów, odwiedzenie kilku prawosławnych monasterów w województwie podlaskim i lubelskim, a przede wszystkim wspólna modlitwa ku czci św. Onufrego Wielkiego. Wszystko to spotkało uczestników Pielgrzymki Rowerowej, jaka z Białegostoku wyruszyła do Monasteru w Jabłecznej. W tym roku organizowana jest po raz drugi przez Bractwo Cerkiewne Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Wzięło w niej udział około 15 osób z Białegostoku, Warszawy, Siemiatycz i  Białorusi.

Więcej

Boska Liturgia w Cerkwi św. Mikołaja Serbskiego

28 czerwca 2017 roku w dniu pamięci św. Łazarza księcia Serbskiego w domowej cerkwi parafii św. Jana Teologa w Białymstoku odbyła się Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy biskup Supraski Grzegorz. Podczas nabożeństwa śpiewał serbski chór Moisey Petrovich, który przybył do Białegostoku w ramach tegorocznej edycji festiwalu Vidovdan.

Więcej

Uroczystości ku czci św. Onufrego- Boska Liturgia

25 czerwca 2017 roku monasterze w Jabłecznej odbywały się uroczystości ku czci św. Onufrego Wielkiego. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji głównej Boskiej Liturgii, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel Arcybiskup Lubelski i Chełmski w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz wiernych.

Więcej

Uroczystości ku czci św. Onufrego- całonocne czuwanie

25 czerwca 2017 roku monasterze w Jabłecznej odbywały się uroczystości ku czci św. Onufrego Wielkiego. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania, któremu w przeddzień święta przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel Arcybiskup Lubelski i Chełmski w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz wiernych.

Więcej

Wyruszyła piesza pielgrzymka z Białegostoku do Jabłecznej

W czwartek 15 czerwca wyruszyła z Białegostoku piesza pielgrzymka do monasteru w Jabłecznej. Pielgrzymi mają do pokonania około 250 kilometrów, a tegoroczna trasa prowadzi m.in. przez Czyże, Mielnik, Janów Podlaski i Terespol. Pątnicy dotrą do monasteru w sobotę 24 czerwca, w przeddzień uroczystości ku czci św. Onufrego.

Więcej