Nowość wydawnicza Fundacji Księcia Konstantego Ostrogskiego

O burzeniu cerkwi na Lubelszczyźnie w 1938 roku większość Polaków nigdy nie słyszała, reagując zdumieniem. „Niemożliwe! U nas?”. A jednak to się wydarzyło. Nie pisała o tym, zakneblowana, ówczesna prasa, do dziś milczą podręczniki. O nowości wydawniczej Fundacji Księcia Konstantego Ostrogskiego opowiada Anna Radziukiewicz

Więcej

Przegląd Prawosławny. Sierpień 2018

Przegląd Prawosławny to społeczno-religijny miesięcznik kierowany do wyznawców prawosławia. Znajdziemy w nim informacje o historii, kulturze wschodniosłowiańskich mniejszości narodowych oraz aktualnej sytuacji prawosławia w Polsce i na świecie. O sierpniowym numerze opowiada Anna Radziukiewicz.

Więcej

80 lat temu burzono cerkwie – Przegląd Prawosławny

Lipcowy numer Przeglądu Prawosławnego prawie w całości związany jest z historią z przed 80 lat, kiedy to na Chełmszczyźnie i Lubelszczyźnie z polecenia władz państwa polskiego burzono cerkwie. O tragedii mieszkańców tych terenów i odkrywaniu historii prawosławia na naszych ziemiach opowiadają redaktorzy Eugeniusz Czykwin i Anna Radziukiewicz.

Więcej

Wielkopostna Wszechnica-Bliski mi Wschód

Wielkopostne Wszechnice to inicjatywa, która na stałe wpisała się w kalendarium parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. W tym roku cykl spotkań rozpoczęła Anna Radziukiewicz, autorka cieszącej się dużym zainteresowaniem książki “Bliski mi Wschód”. Pisarka w niezwykle przejrzysty sposób podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat wiary, teologii i piśmiennictwa, które były wypracowywane przez lata.

Więcej

Przegląd Prawosławny. Marzec 2018

Anna Radziukiewicz dla słuchaczy Radia Orthodoxia prezentuje treści zawarte w marcowym numerze Przeglądu Prawosławnego. W materiale dźwiękowym pytamy również Eugeniusza Czykwina o kwestie “żołnierzy wyklętych”.

Więcej