Rafał Łaszczuk

dziennikarz

Student Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie

Marta Suszcz

dziennikarz

Uczennica VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, przewodnicząca BMP parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

dziennikarz

Absolwent filologii rosyjskiej Uniwersytetu w Białymstoku i Szkoły Psalmistów i Dyrygentów Cerkiewnych w Hajnówce

redaktor / realizator

Katechetka. Absolwentka Liceum Plastycznego w Supraślu i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dziennikarka

Absolwentka Filologii rosyjskiej i Filologii angielskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dariusz Kazimierowicz

redaktor

Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Pracownik naukowy Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Białostockiego

zastępca dyrektora

Studentka na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

ks. Mateusz Kiczko

dyrektor

Wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Prowadzi audycje oraz koordynuje pracę zespołu Radia Orthodoxia