Zwyczajni – niezwyczajni

w ostatnią niedzielę miesiąca o 17:20

To cykl wspomnień o osobach, które pozostały w naszej pamięci jako żywe przykłady do naśladowania. W każdym odcinku programu zaproszeni goście opowiadają o osobach zaangażowanych w życie Cerkwi, które swoją postawą zapisały się w historii jako prawosławne autorytety. Bohaterami programu są duchowni i osoby świeckie, które żyły życiem duchowym i pracowały dla Cerkwi. To program o bohaterach zwyczajnych-niezwyczajnych.

Prowadzące: Małgorzata Pawluczuk i Alina Wawrzeniuk

Bohaterowie audycji

 • 23 lutegoo. Eugeniusz Konachowicz

Rezydent Parafii Prawosławnej św. Apostoła Jana Teologa w Białymstoku, ojciec duchowy wielu wiernych i najstarszy duchowny w Polsce

 • 29 marcao. Mikołaj Borowik

Proboszcz parafii św. Eliasza w Białymstoku, wieloletni opiekun duchowy Stowarzyszenia Bractwa św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku – Zaściankach i wizytator nauczania religii prawosławnej

 • 31 maja – Jego Ekscelencja Arcybiskup Miron (Chodakowski)

Prawosławny arcybiskup hajnowski i ordynariusz Wojska Polskiego, generał brygady. Poniósł śmierć w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem

Propozycje tematów

Propozycje tematów kolejnych audycji z cyklu zwyczajni-niezwyczajni można składać poprzez formularz kontaktowy lub wysyłając na adres [email protected]

  Odcinki audycji

  Ojciec Grzegorz Sosna “ZWYCZAJNI – NIEZWYCZAJNI”

  Ks. dr Grzegorz Sosna urodził się 30.04.1939 r. Był absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1960 r. ożenił się z Antoniną Troc. W tym samym roku uzyskał święcenia kapłańskie. Godność prezbitera uzyskał w dniu święta Zaśnięcia Bogurodzicy w warszawskiej cerkwi na Woli. Pierwszą posługę duszpasterską pełnił w parafii Kalników w ówczesnym województwie przemyskim. Potem został skierowany do parafii w Kodniu nad Bugiem. Później był wikariuszem parafii w Siemiatyczach, a w 1987 r. objął parafię w Rybołach. Publikował setki artykułów o historii parafii prawosławnych, aktywnie działał społecznie, duchowo wspierał odradzający się po 1989 r. ruch białoruski. Był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Orderem św. Marii Magdaleny. Zmarł 06.01.2016 r.

  Czytaj więcej

  profesor Andrzej Łapko “ZWYCZAJNI – NIEZWYCZAJNI”

  Profesor Andrzej Łapko – przewodniczący Zarządu Głównego Bractwa Świętych Cyryla i Metodego w latach 2003-2014 i jeden z pomysłodawców powstania prawosławnej szkoły im. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku oraz w Fundacji „Oikonomos”. Profesor Andrzej Łapko był nauczycielem akademickim, kierownikiem Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, członkiem komitetu PAN oraz autorem 190 publikacji, a także 6 książek. Zmarł 25 sierpnia 2015 r. po długiej chorobie w wieku 65 lat.

  Czytaj więcej

  Ojciec Leonid Szeszko “ZWYCZAJNI – NIEZWYCZAJNI”

  Ks. prot. mgr Leonid Szeszko był wieloletnim proboszczem parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Hajnówce. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytet Warszawskiego w Białymstoku, Wyższe Seminarium Duchowne w Jabłecznej oraz Akademię Duchowną w Moskwie. Święcenia diakońskie otrzymał 25.06.1985 r. w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej, zaś kapłańskie 19.09.1988 r. w monasterze świętych Marii i Marty na Świętej Górze Grabarce. Od 28.09.1988 r. pełnił posługę duszpasterską w parafii p.w. Świętej Trójcy w Hajnówce. Dnia 01.05.1996 r. został mianowany proboszczem nowej parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Hajnówce. Zginął w wypadku samochodowym 6 czerwca 2016 r.

  Czytaj więcej

  Jego Ekscelencja Arcybiskup Miron “ZWYCZAJNI – NIEZWYCZAJNI”

  To cykl wspomnień o osobach, które pozostały w naszej pamięci jako żywe przykłady do naśladowania. W każdym odcinku programu zaproszeni goście opowiadają o osobach zaangażowanych w życie Cerkwi, które swoją postawą zapisały się w historii jako prawosławne autorytety. Bohaterem programu jest śp. Arcybiskup Miron.

  Czytaj więcej

  O. Mikołaj Borowik “ZWYCZAJNI – NIEZWYCZAJNI”

  Ojciec Mikołaj Borowik urodził się 22 stycznia 1955 r. w Jelonce. Święcenia diakońskie otrzymał 21 października 1979 r. z rąk Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazylego. W latach 1979 -1981 jako diakon niósł posługę w katedrze św. Aleksandra Newskiego w Łodzi. 25 października 1981 r. ówczesny Biskup Białostocki i Gdański Sawa udzielił mu święceń kapłańskich i mianował wikariuszem parafii św. proroka Eliasza w Białymstoku, gdzie później pełnił funkcję proboszcza. Ojciec Mikołaj Borowik był wieloletnim opiekunem duchowym Stowarzyszenia Bractwa św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Zaściankach i wizytatorem nauczania religii prawosławnej. Zmarł 4 marca 2008 roku.

  Czytaj więcej

  O. Eugeniusz Konachowicz “ZWYCZAJNI – NIEZWYCZAJNI”

  To cykl wspomnień o osobach, które pozostały w naszej pamięci jako żywe przykłady do naśladowania. W każdym odcinku programu zaproszeni goście opowiadają o osobach zaangażowanych w życie Cerkwi, które swoją postawą zapisały się w historii jako prawosławne autorytety. Bohaterem programu jest śp. o. Eugeniusz Konachowicz.

  Czytaj więcej