O przebaczaniu – Biskup Warsonofiusz

Wykład pt. “O przebaczaniu” został wygłoszony przez Jego Ekscelencję Biskupa Siemiatyckiego Warsonofiusza 6 marca 2019 roku w w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu w ramach wiosennego cyklu “Supraskie Środy”. Zapraszamy do wysłuchania

Więcej