Radonica- wspomnienie pamięci zmarłych

Drugi wtorek po święcie Paschy to dzień wspomnienia pamięci naszych zmarłych. Ojciec Piotr Borowik wyjaśnia słuchaczom radia Orthodoxia co oznacza określenie “Radonica” i dlaczego w prawosławnej tradycji wspomnienie zmarłych ma takie ważne znaczenie.

Więcej