Uroczystości ku czci św. proroka Eliasza

2 sierpnia 2019 roku cerkiew św. Eliasza na białostockich Dojlidach obchodziła swoje święto parafialne. Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej. Przed nabożeństwem poświęcono nowy budynek socjalny znajdujący się na terenie parafii.

Więcej