Święty Serafim z Sarowa – abp. Grzegorz

W dniu wspomnienia pamięci św. Serafima z Sarowa zachęcamy do wysłuchania archiwalnego wykładu Najprzewielebniejszego Grzegorza Biskupa Supraskiego. Władyka w swoim wystąpieniu przybliża historie życia świętego oraz ukazuje istotę nauczania sarowskiego mnicha.

Więcej