Listopadowy okres zadumy. Pamięć o zmarłych

W tradycji prawosławnej kilka razy do roku mamy dni szczególnej modlitwy za zmarłych. W listopadzie jest to sobota przed świętem ku czci św. Dymitra Sołuńskiego. O modlitwie za naszych przodków mówi o. Mateusz Kiczko-wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Więcej

Modlitwa za zmarłych – Arcybiskup Grzegorz

Wykład pt. “Modlitwa za zmarłych” został wygłoszony przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Bielskiego Grzegorza 27 lutego 2019 roku w w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu w ramach wiosennego cyklu “Supraskie Środy”. Zapraszamy do wysłuchania

Więcej