Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich 2018

Już po raz 22 odbył się Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. Do ostatniego etapu przystąpiło 38 uczniów, którzy przyjechali m.in. z Hajnówki, Białegostoku, Warszawy, Sokółki. Finał konkursu odbył się 16 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Więcej