Cerkiew w Albanii – s. Katarzyna (Niczyporuk)

1 lutego 2018 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbyło się spotkanie z mniszką Katarzyną (Niczyporuk), przełożoną Domu Zakonnego w Zaleszanach. Temat przewodnim spotkania było: “Przykazanie o miłości na przykładzie życia Cerkwi w Albanii”.

Więcej