O przebaczaniu – Jego Ekscelencja Biskup Warsonofiusz

Prezentujemy wykład pt.: “O przebaczaniu” wygłoszony przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Warsonofiusz Biskupa Siemiatyckiego. Nagranie pochodzi ze spotkania w monasterze Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu, które odbyło się 6 marca 2019 roku w ramach cyklu Supraskie Środy.

Więcej