Radio Orthodoxia
Radio Orthodoxia
Warsztaty śpiewu cerkiewnego
/

3 czerwca 2022 roku w parafii Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęły się warsztaty śpiewu cerkiewnego dla dzieci i młodzieży. Warsztaty to bezpłatny otwarty projekt o charakterze regionalnym, a jego głównym celem jest integracja społeczna: lokalnej społeczności i rodzin uchodźców i imigrantów, którzy przebywają w na terenie Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Do udziału w warsztatach zaproszono dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, zarówno rdzennych mieszkańców osiedli z terenu parafii jak i gości z Ukrainy. W grupie znaleźli się członkowie chóru dziecięcego jak też dzieci i młodzież, która nigdy wcześniej nie śpiewała w chórze cerkiewnym. Warsztaty śpiewu cerkiewnego prowadzi dyrygentka chóru dziecięcego parafii; pedagog z wykształceniem muzycznym i artystka chóru w Operze i Filharmonii Warszawskiej p. Aleksandra Pawluczuk. W ramach warszatów, w niedzielę 5 czerwca odbył się wyjazd dzieci i młodzieży do Monasteru św. Katarzyny w Zaleszanach, gdzie uczestnicy zaśpiewali podczas niedzielnej Boskiej Liturgii.