Radio Orthodoxia
Radio Orthodoxia
Uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej
/

10 sierpnia Cerkiew Prawosławna w sposób szczególny czci Matkę Bożą w jej Supraskiej Ikonie „Hodegetrii”. W dniach 9-10 sierpnia uroczystościom przewodniczył JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański.