Radio Orthodoxia
Radio Orthodoxia
Supraskie katakumby – historia i przyszłość cz. 1
/

W niedzielę 19 czerwca w ramach Europejskich Dni Archeologii 2022 w Supraślu odbył się panel multimedialny „Supraskie katakumby – historia i przyszłość”. Został on zorganizowany przez Monaster Męski Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie oraz Akademią Supraską. Partnerem wydarzenia było województwo podlaskie. Honorowy patronat nad sesją objęli Narodowy Instytut Dziedzictwa i Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki. W pierwszej części panelu wygłoszone zostały następujące wykłady, które przeplatane były występami Chóru Parafii Prawosławnej w Supraślu i gości z Ukrainy:

·        Archeologiczne zagadki supraskich katakumb – dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB

·        Oddawanie czci zmarłym – ihumen dr Pantelejmon (Karczewski)

·        Co możemy wyczytać z kości? – dr hab. Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, prof. UMB

·        Katakumby okiem konstruktora – dr hab. Janusz Krentowski, prof. PB

·        Jak zachować i udostępnić katakumby? – prof. dr hab. Jerzy Uścinowicz

Panel zwieńczyła część plenerowa, która odbyła się w katakumbach. Rozpoczęto ją krótkim uroczystym nabożeństwem w intencji spoczywających tam zmarłych. Następnie przyszedł czas na zwiedzanie niedostępnych na co dzień katakumb oraz wysłuchanie wspomnień o tym wyjątkowym miejscu.

Materiał przygotował: Tomasz Wasiluk

Fot. Aleksandra Jarosławska

Zobacz więcej:

https://monaster-suprasl.pl/post/687654496993722368/supraskie-katakumby-historia-i-przyszlosc