Radio Orthodoxia
Radio Orthodoxia
Sto lat samodzielności PACP. Tendencje i wpływy przy nadaniu autokefalii w 1924 roku
/

30 października w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbył się wykład inauguracyjny Wszechnicy Kultury Prawosławnej nt. Sto lat samodzielności Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. Tendencje i wpływy przy nadaniu autokefalii w 1924 roku” wygłosił Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy biskup supraski Andrzej.