Radio Orthodoxia
Radio Orthodoxia
Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej. 800. rocznica przeniesienia siedziby diecezji z Uhruska do Chełma
/

19-21 września 2023 roku odbędą się uroczystości jubileuszowe związane z 800. rocznicą przeniesienia siedziby diecezji z Uhruska do Chełma pt. Prawosławne dziedzictwo wiary i kultury na Ziemi Chełmskiej. O szczegółach tego wydarzenia rozmawialiśmy z ks. dr. Jarosławem Szczurem proboszczem parafii św. Jana Teologa w Chełmie.