Radio Orthodoxia
Radio Orthodoxia
Prawosławna królowa Polski - prof. Aleksander Naumow
/

Prezentujemy wykład pt.: “Prawosławna królowa Polski” wygłoszony przez prof. Aleksandra Naumowa. Nagranie pochodzi ze spotkania w Monasterze Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy w Supraślu, które odbyło się 23 listopada 2022 roku w ramach cyklu “Supraskie Środy”.