Radio Orthodoxia
Radio Orthodoxia
Paschalne Orędzie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba
/

Zapraszamy do wysłuchania paschalnego orędzia Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego.