Radio Orthodoxia
Radio Orthodoxia
Kanon św. Andrzeja z Krety - ks. Andrzej Kuźma
/

Zapraszamy do wsłuchania wykładu ks. Andrzeja Kuźmy wykładowcy Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na temat Kanonu św. Andrzeja z Krety, który został wygłoszony w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej w CKP w Białymstoku.