Radio Orthodoxia
Radio Orthodoxia
Istota autokefalii. Cerkwie autokefaliczne, ich prerogatywy i symbole
/

Zapraszamy do wysłuchania ostatniego spotkania organizowanego w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej 2023/2024. Wykład pt. ” Istota autokefalii. Cerkwie autokefaliczne, ich prerogatywy i symbole” wygłosił ks. dr Roman Płoński, wikariusz w parafii Zaśnięcia NMP w Starosielcach