Radio Orthodoxia
Radio Orthodoxia
Handel ludźmi
/

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych (jak podaje Policja) handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata. Według danych ONZ, co roku około 2 milionów ludzi pada ofiarą tego przestępstwa, z czego jedna trzecia to dzieci.

Bielska Redakcja