Radio Orthodoxia
Radio Orthodoxia
Działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce - Gabriela Nowaszewska
/

2 grudnia w Szczecinie odbędzie się XLI Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. O szczegółach tego wydarzenia i innych zbliżających się inicjatywach bractwa rozmawialiśmy z przewodniczącą Gabrielą Nowaszewską.