Radio Orthodoxia
Radio Orthodoxia
Czy szkoła to dobre miejsce na nauczanie religii? - ks. Mirosław Filimoniuk
/

Ojciec Mirosław Filimoniuk jest p.o. dyrektora wydziału katechetycznego Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej. Z naszym gościem rozmawialiśmy o nauczaniu religii w szkołach oraz wyzwaniach związanych z kształceniem religijnym młodego pokolenia.