Święta Liturgia w parafii św. Ducha w Białymstoku- retransmisja

Zapraszamy do wysłuchania retransmisji św. Liturgii z parafii św. Ducha w Białymstoku. Nabożeństwu przewodniczy Najprzewielebniejszy Grzegorz biskup supraski.