Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Ramówka
Poniedziałek
16:00 Powitanie i Hasło dnia
16:15 Czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego
16:30 Za siemju pieczatkami - audycja w języku białoruskim
17:00 Wiadomości
17:10 Żywoty Świętych
17:15 Fragment książki - Nieświęci Święci i inne opowiadania
17:30 Pytanie do specjalisty
18:20 Akatyst ku czci św. Wyznawcy Łukasza, Arcybiskupa Symferopolu i Krymu
19:15 Źródełko
19:40 Nasza Historia
20:00 Wiadomości
20:10 Co pozostawili nam Apostołowie - audycja ks. diakona Jerzego Nieścierowicza
20:40 Modlitwy Wieczorne
21:00 Zakończenie programu
Wtorek
16:00 Powitanie i Hasło dnia
16:15 Czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego
16:30 Ziamla szto nam dadziena losam - audycja w języku białoruskim
17:00 Wiadomości
17:10 Żywoty Świętych
17:20 Listy Misjonarskie św. Mikołaja Serbskiego
17:30 Wszechnica Kultury Prawosławnej
18:00 Akatyst do Św. Męcz. Mł. Gabriela
20:00 Wiadomości
19:15 Strefa Relaksu - program muzyczny
19:45 Modlitwy Wieczorne
20:00 Zakończenie programu
Środa
16:00 Powitanie i Hasło dnia
16:15 Czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego
16:30 Zapraszamy na Białoruś
17:00 Wiadomości
17:10 Żywoty Świętych
17:30 Trudny świat
17:15 Żywot Starca Paisjusza Hagioryty
18:10 Akatyst przed ikona MB Nieupiwajemaja Czasza
19:15 Kto pyta nie błądzi - audycja ks. Jana Kojło
20:00 Wiadomości
20:10 Prawosławna architektura - ks. Roman Kiszycki
20:30 Modlitwy wieczorne
21:00 Zakończenie programu
Czwartek
16:00 Powitanie i Hasło dnia
16:20 Czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego
16:40 Ukraińskie Słowo - audycja w języku ukraińskim
17:00 Wiadomości
17:10 Żywoty Świętych
17:15 Fragment książki - Nieświęci Święci i inne opowiadania
17:30 Duchowe spotkania z prof. Aleksiejem Osipowem
18:10 Akatyst do Św. Mikołaja Arcybiskupa Miry Licejskiej, cudotwórcy
20:00 Wiadomości
19:10 Zapomniane Tradycje Podlasia
19:25 Audycje Radio Lemko - siła łemkowskiej kultury
20:10 Ciekawe Podlasie
20:30 Modlitwy Wieczorne
21:00 Zakończenie programu
Piątek
16:00 Powitanie i Hasło dnia
16:15 Czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego
16:30 Lekcje języka białoruskiego
17:00 Wiadomości
17:10 Żywoty Świętych
17:15 Żywot Starca Paisjusza Hagioryty - czyta ks. Jan Kojło
17:30 Pytanie do Specjalisty
18:10 Akatyst do Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny
19:10 Reportaż przygotowany przez fundację Głos Ewangelii
19:30 Służba Boża
20:00 Wiadomości
20:10 Pomysł na weekend
20:30 Modlitwy Wieczorne
21:00 Zakończenie programu
Sobota
16:00 Powitanie i Hasło dnia
16:15 Czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego
16:30 Karani - audycja w języku białoruskim
17:00 Całonoczne czuwanie z Monasteru Spotkania Pańskiego (Moskwa)
19:00 Wiadomości
19:20 Trudny świat
20:30 Modlitwy Wieczorne
21:00 Zakończenie programu
Niedziela
16:00 Powitanie i Hasło dnia
16:15 Czytanie i wyjaśnianie Pisma Świętego
16:45 Niedzielny komentarz ks. Grzegorza Misijuka
17:00 Wiadomości
17:10 Żywoty Świętych
17:20 Ścieżkami Góry Atos - Adam Musiuk
18:10 Akatyst do świętych Starców Optyńskich
19:10 Koncert życzeń
20:00 Wiadomości
20:10 Gość Tygodnia
20:45 Modlitwy Wieczorne
21:00 Zakończenie programu
Zuzia Opolska