Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
Duchowe spotkania z prof. Aleksiejem Osipowem
Audycja cykliczna, towarzysząca każdemu czwartkowemu programowi Radia Orthodoxia.

Aleksiej Osipow to jeden z najwybitniejszych teologów prawosławnych naszych czasów, wszechstronnie wykształcony, trzeźwy duchowo, obdarzony charakterystycznym niezwykle dosadnym acz prostym językiem.
Urodził się w 1938 roku. Przez trzy lata - w domowych warunkach - poznawał teologię zasadniczą pod kierownictwem ihumena Nikona (Worobjowa). Ukończył studia teologiczne w Moskiewskiej Akademii Duchownej w 1963, uzyskując tytuł kandydata nauk, specjalizując się w języku starogreckim. W tym samym roku został zatrudniony jako wykładowca Akademii i seminarium duchownego w Moskwie. W 1975 uzyskał tytuł profesorski, zaś w 1985 nadano mu stopień naukowy doktora.
W imieniu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej prof. Osipow uczestniczył w dialogu międzyreligijnym. Występował z wykładami w Rosji i za granicą kierując swe słowa do bardzo zróżnicowanego audytorium - zarówno cerkiewnego jak i świeckiego. Swoje prace i wystąpienia publikował w "Żurnale Moskowskoj Patriarchii", "Bogosłowskich Trudach" ale także w świeckich gazetach i czasopismach Rosji, Niemiec, Finlandii, Grecji, USA, Włoch i innych krajów.

Specjalizuje się w prawosławnej teologii zasadniczej, historii rosyjskiej myśli teologicznej i filozoficznej oraz w historii protestantyzmu. Wielokrotnie występował w mediach rosyjskich i zagranicznych, popularyzując problematykę teologiczną.

W 2010 roku prof. Osipow odwiedził Polskę wygłaszając m.in. wykład w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej
Zuzia Opolska