Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Audycje
W Moskwie odbyła się konferencja prasowa poświęcona Dniu prawosławnej książki
9 marca 2017 roku w Międzynarodowej Agencji Informacyjnej „Rosja dzisiaj” w Moskwie odbyła się konferencja prasowa z okazji zbliżającego się Dnia prawosławnej książki. W wydarzeniu uczestniczyli: przewodniczący Rady Wydawniczej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, metropolita kałuski i borowski Klimient, zastępca kierownika Departamentu polityki narodowej, kontaktów międzyregionalnych i turystyki Moskwy – Konstantin Błażenow, pisarz, laureat Patriarszej Nagrody Literackiej Aleksander Siegień, a także dyrektor wydawnictwa „Nikieja” Nikołaj Briejew.
Tradycja świętowania Dnia prawosławnej książki pojawiła się z inicjatywy Patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla. Święto zbiegło się w czasie z pamiętną datą: 14 marca (1 marca wg st. stylu) 1564 roku na Rusi wydano w druku pierwszą księgę Iwana Fiedorowa „Apostoł”. Od 2010 roku Dzień prawosławnej książki odbywa się we wszystkich eparchiach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
Metropolita Klimient opowiedział o głównych wydarzeniach, towarzyszących Dniu prawosławnej książki. Oficjalne otwarcie tego święta, z udziałem patriarchy Cyryla i mera Moskwy Siergieja Sobianina, nastąpi 14 marca w Sali Cerkiewnych Soborów w Świątyni Chrystusa Zbawiciela. W tym roku w Sali Cerkiewnych Soborów dzieci będą mogły zobaczyć literacko-muzyczną kompozycję, przygotowaną na podstawie utworu uczennicy Anastazji Agafonowoj, laureatki Międzynarodowego dziecięco-młodzieżowego konkursu im. Iwana Szmielewa „Rok Pański” (Leto Gospodnie). W ramach wydarzeń towarzyszących zaplanowano również otwarcie wystawy „Radość Słowa” na Czukotkie.
Konstantyn Błażenow zaznaczył, że w uroczystościach biorą udział uczniowie, pedagodzy, bibliotekarze i pisarze, a także wszyscy ci, którzy cenią książkę.
Pisarz Aleksander Siegień powiedział, że wiosna u prawosławnych rozpoczyna się od święta poświęconego drukowaniu ksiąg, a kończy się wraz z Dniem słowiańskiego piśmiennictwa i kultury, odbywającego się w maju.
Natomiast dyrektor wydawnictwa „Nikieja” Nikołaj Briejew opowiedział dziennikarzom o nowym portalu „Prawtieczenije”, na którym zebrano informacje na temat wszystkich nowości prawosławnych wydawnictw.
Uczestnicy konferencji prasowej zaprosili wszystkich do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Dnia prawosławnej książki, które odbywają się we wszystkich eparchiach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Dawid Jakubowski
Nasza Historia
Po cóż nam historia? Takie pytanie może zadać każdy z nas słuchając tego programu.

Kijowski historyk, ihumen monasteru Św. Mikołaja, Feodosij Sofonowicz, swoją Kronikę o Rusi z 1672 roku rozpoczął tymi słowami: W Rusi ja urodiwszysia w wire prawosławnoj, za słusznuju recz poczytałem, abym widaw sam i inszym ruskim synom skazaw, otkol Ruś poczałasia i jak panstwo ruskoje, za poczatku stawszy, do seho czasu ide. Kożdomu bowim potrebnaja jest recz o swojej otczyzni znati i inszym pytajuczym skazati, bo swojeho rodu ne znajuczych ludej za hłupych poczytajut

Słowa te, chociaż wypowiedziane ponad trzy stulecia temu, w niczym nie straciły na aktualności.
Historia Podlasia nie jest taką białą plamą, jak by się mogło wydawać z punktu widzenia rodzinnego i oddalonego od znaczących ośrodków naukowych Bielska. Biblioteki naukowe kryją bowiem rozliczne dzieła z dziedziny historii, archeologii, językoznawstwa czy etnografii, które pozwalają poznać naszą sięgająca VI stulecia historię, poznać język i kulturę.

Program prowadzi Ewa Korszaczuk
Akatyst ku czci św. Wyznawcy Łukasza, Arcybiskupa Symferopolu i Krymu
Nakładem Monasteru Supraskiego ukazała się płyta z akatystem ku czci św. Wyznawcy Łukasza, Arcybiskupa Symferopolu i Krymu. Nabożeństwo celebruje mnich Hib z supraskiego monasteru. Śpiewa chór parafi monasterskiej pod kierownictwem protodiakona Dymitra Tichonika.

Autorem nagrania: Dariusz Sulima

Ku czci św. Łukasza powstaje cerkiew w Łażniach. Jest to pierwsza cerkiew w Polsce pod wezwaniem tego zmarłego w 1961 r. świętego. Płyta z akatystem ma formę cegiełki, z której dochód wspomoże dalszą budowę świątyni.

Akatyst do świętych Starców Optyńskich
Charyzmatyczne starcostwo jest jednym z największych osiągnięć życia duchowego w Cerkwi Prawosławnej. Jestjej kwiatem, wieńcem zmagań ascetycznych, owocem odosobnienia i kontemplacji. Jest ono organicznie związane z mniszą ascezą, mającą na celu osiągnięcie świętości. W XIX wieku z takich to charyzmatycznych starców zasłynęła Pustelnia Optyńska. Ciągnęły do nich rzesze pielgrzymów, zarówno ludzi prostych, jak i wykształconych.Starcy, dzięki gorliwemu studiowaniu Pisma Świętego i dzieł Świętych Ojców, dzięki poznaniu własnego serca i przede wszystkim, poznaniu „własnego grzechu" i własnej niemocy, osiągali stan pokory. Przenikali oni tajemnice ludzkich serc i mogli „wypowiadać słowo" odpowiednie dla danej osoby i jej duchowego rozwoju. Kierowali oni całe pokolenia współczesnych im ludzi do Królestwa Niebiańskiego. Dzięki swoim licznym pouczeniom pomagają i nam dzisiaj. Akafist im poświęcony zawiera wiele cennych wskazówek dla wszystkich dążących do zbawienia chrześcijan. Jednak należy pamiętać, że samo wychwalanie świętych nie zbliża nas do świętości i zbawienia. Święci starcy nie pragną samego „śpiewu ust naszych", lecz podobnych wysiłków ascetycznych w celu osiągnięcia pokornego serca i poprawy życia. Zawsze gotowi pomóc wzywającym ku Nim: Radujtiesia, prepodobnii otcy Optinstii, błagodati starczestwa swietilnicy!

Akatyst celebrował o. Jan Kojło

Śpiewają mniszki z Klasztoru w Wojnowie

Zapomniane Tradycje Podlasia
Zapomniane Tradycje Podlasia to cykliczna audycja mgr Adama Kiryluka, dzięki której możecie Państwo utrwalić zanikające elementy tradycji ludowej w naszym regionie.

W każdy czwartek o godz. 19:10

Zaprasza Adam Kiryluk
Akafist przed Ikoną Matki Bożej Niewyczerpany Kielich
Ikona Matki Bożej „Niewyczerpany Kielich” – jedna z cudownych ikon Matki Bożej typu Oranta. Oryginalna ikona „Niewyczerpany Kielich” miała zostać wskazana przez Maryję w czasie objawienia, jakiego we śnie doznał chłop z Sierpuchowa. Otoczony czcią wizerunek znajdował się we Władycznym Monasterze Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni do lat 20. XX wieku, kiedy zaginął po zamknięciu przez władze wszystkich cerkwi w mieście. Obecnie w Sierpuchowie – w monasterach Wysockim i Władycznym – znajdują się dwie kopie ikony, obydwie uznawane za cudotwórcze.Ikona przedstawia Matkę Bożą z dłońmi wzniesionymi w górę w geście modlitewnym, w ciemnej szacie. Przed nią znajduje się złoty kielich, z którego wyłania się postać Dzieciątka Jezus w podobnym geście, jak matka. Ikona mogła powstać pod wpływem wcześniejszej, uznawanej za cudowną od XII wieku Ikony Matki Bożej „Znak”, podobnie jak ona przedstawia bowiem Matkę Bożą Orantę w towarzystwie Dzieciątka, z tą różnicą, że jest ono przedstawione w kielichu, symbolizującym nieskończoną moc ofiary Chrystusa.
Zapraszamy na Białoruś
W prezentacji Tatiany Lisaj usłyszycie program „Zapraszamy na Białoruś”, który opowie o zadziwiającym kraju, o Białorusi. Możliwościach odpoczynku i podroży na jej terytorium, a także zapozna się z ciekawymi ludźmi i wydarzeniami.

http://www.radiobelarus.tvr.by/pl
Żywot Starca Paisjusza Hagioryty - czyta ks. Jan Kojło
Tytuł: Żywot Starca Paisjusza Hagioryty
Autor: Hieromnich Izaak
Wydawca: Bratczyk, Hajnówka 2013
Wymiary: 17,5 x 24,6 cm
Ilość stron: 544
Oprawa: twarda
ISBN 978-83-88325-45-8
Z PRZEDMOWY


W ostatnich latach ukazały się różne książki i publikacje o Błogosławionym Starcu Paisjuszu Hagiorycie. Rzeczywiście przyniosły one duchową korzyść wielu ludziom i uczyniły imię Starca jeszcze bardziej znanym. Jednak w zasadzie jest w nich mowa o nauczaniu i cudach Starca Paisjusza. Informacje biograficzne zawarte w tych książkach są minimalne.

W przekonaniu o konieczności opracowania systematycznej biografii ojca Paisjusza, jeden z jego duchowych synów - nasz Starzec, ojciec Izaak - postanowił wziąć ten trud na swoje barki. Ojciec Izaak wraz z mnichami swojego bractwa rozpoczął opracowywanie „Żywota" Starca Paisjusza mniej więcej w dwa lata po jego śmierci (Starzec Paisjusz spoczął w Panu 29 czerwca/12 lipca 1994 roku). Praca bliska była zakończenia, kiedy śmierć samego ojca Izaaka (3/16 lipca 1998 roku) odsunęła jej wydanie na nieokreślony czas.

„Żywot" pozostawał nieopublikowany, wymagał jeszcze poprawek i uzupełnień. Tymczasem z powodu trudności, jakie wynikły po śmierci naszego Starca, ojca Izaaka, nie mogliśmy kontynuować pracy nad książką. Poza tym, uświadamiając sobie naszą oczywistą niezdolność do tak odpowiedzialnej pracy, przez ponad trzy lata w ogóle baliśmy się tknąć „Żywot".

Do zakończenia pracy skłaniało nas pragnienie naszego Starca, ojca Izaaka i praca, jaką włożył w to, aby „Żywot" Starca Paisjusza ujrzał światło dzienne. Poza tym wielu braci i sióstr w Chrystusie także zachęcało nas, byśmy doprowadzili rzecz do końca.

Czasami opadały nam ręce. Byliśmy gotowi zaniechać tej nadzwyczaj skomplikowanej i odpowiedzialnej pracy. Ogarniała nas obawa, że zniekształcimy wizerunek Starca i zamiast pożytku przyniesiemy duchową szkodę i zgorszenie. Czuliśmy się jak małe dzieci, które próbując mówić o czymś wielkim, przekraczającym ich miarę, nie znajdują słów i nie potrafią wyrazić tego, co chcą.

Za życia ojca Paisjusza nie uważaliśmy za konieczne zapisywać jego słowa, fotografować go albo zbierać o nim dane biograficzne po to, by kiedyś stworzyć jego życiorys. Zadowalała nas sama jego obecność, wystarczało nam to, że widzieliśmy go i słuchali. Możliwe, że ktoś uzna to za zaniechanie. Jednak nasze sumienie jest spokojne, ponieważ nie robiliśmy niczego, co mogłoby mu sprawić przykrość.

Jedynym wyjątkiem były nieliczne notatki, zrobione przez nas po to, by nie zapomnieć odpowiedzi Starca na nasze liczne pytania, związane z naszym codziennym życiem monastycznym. Odpowiadając nam, Starzec przytaczał przykłady z własnego doświadczenia ascetycznego, opowiadał o przeżytych przez siebie nadprzyrodzonych zdarzeniach i demonicznych pokusach. Jednak opieraliśmy się zasadniczo na tym, co zachowało się w naszej pamięci. Wiele z tego, co zapamiętaliśmy, słyszeliśmy od niego wielokrotnie. I teraz - ku wspólnemu pożytkowi naszych braci i sióstr przenosimy na papier jego słowa, nakreślone przez niego w naszych sercach.
Pytanie do Specjalisty
To jedna z najnowszych cyklicznych audycji, które pojawiają się na antenie Radia Orthodoxia w każdy poniedziałek o godzinie 17.30.

W programie - gospodarz dr Jan Kochanowicz, zaprasza do studia najlepszych specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Wspólnie odkrywają przed Państwem największe zagadki medyczne, mówią o chorobach i dolegliwościach oraz doradzają Słuchaczom.

Audycja "Pytanie do Specjalisty" umożliwia Wam skierowanie się z pytaniem bądź też problemem związanym z tematem programu bezpośrednio do jego Gościa. Wystarczy jedynie słuchać nas w radiowym eterze w każdy poniedziałek po godzinie 17.30 i kontaktować się z nami telefonicznie.

Audycje emitowane na naszej antenie odnajdziecie na stronie internetowej, a zapis rozmowy na łamach Gazety Współczesnej.


zdjęcie pochodzi ze strony www.wspolczesna.pl (fot. W. Wojtkielewicz)
Pomysł na weekend - letni program Radia Orthodoxia
Od 1 lipca 2013 roku do poniedziałkowej ramówki Radia Orthodoxia dołączył nowy program "Pomysł na weekend". Jest to zupełnie nowa propozycja dr Jana Kochanowicza - doskonale znanego Słuchaczom jako gospodarz programu o tematyce medycznej "Pytanie do Specjalisty".

W okresie wakacyjnym w naszym studiu gościć będą osoby związane z różnymi ośrodkami wypoczynkowymi oraz turystyczno-rekreacyjnymi. Audycja "Pomysł na weekend" ma bowiem na celu promowanie aktywnego wypoczynku.

Zapraszamy do słuchania w wakacyjne poniedziałki o godz. 17.30!


Służba Boża
Czy dobrze znasz prawosławne nabożeństwo? Znasz ryty liturgiczne, porządek celebracji, jej znaczenie i symbolikę? Jeśli nie - jest to program właśnie dla Ciebie.

W programie "Służba Boża" odnajdziecie bardzo szczegółowe omówienie prawosławnych nabożeństw, sakramentów, dokładne tłumaczenie tekstów liturgicznych oraz przedstawienie symboliki i znaczenia gestów, ruchów i czynności, wykonywanych przez kapłana.

To wszystko na antenie Radia Orthodoxia - w każdy piątek - przed godziną 18-tą.

Program przygotowuje ks. dr Marek Ławreszuk - dr nauk teologicznych, wykładowca liturgiki w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.


zdjęcie pochodzi ze strony : http://prawoslawie.uwb.edu.pl/
Ukraińskie Słowo - audycja w języku ukraińskim
Program zadebiutował na antenie 23 kwietnia 2009r. To pierwsza audycja Radia Orthodoxia w języku ukraińskim.

Program przygotowywany jest przez młodzież skupioną wokół nauczycielki języka ukrańskiego - Ludmiły Łabowicz. Pani Ludmiła przygotowuje i dobiera teksty, które następnie czytają: Agnieszka Parfieniuk i Ania Kaczuk.

Efekt ich pracy w pięknym ukraińskim języku można posłuchać na antenie Radia Orthodoxia w każdy czwartek o godz. 16:45
Hasło dnia
Codzienna (najkrótsza) audycja Radia Orthodoxia.

Zadaniem cyklu jest tłumaczenie oraz utrwalanie wielu istotnych pojęć ze "słownika" Cerkwi Prawosławnej.
Wiadomości Radia ORTHODOXIA
Codzienna dawka informacji zarówno z życia Cerkwi Prawosławnej, jak również innych wyznań chrześcijańskich z kraju i ze świata.

Każdego dnia zawsze o 17:00 i 19:00 obiektywnie i na temat traktujemy o doniesieniach ogólnospołecznych z całego świata.

Dobrą informację serwuje zgrana redakcja z korespondentami z całej Polski.
Strefa Relaksu - muzyczny program Radia Orthodoxia
"Strefa relaksu" to nowy, muzyczny program, którego zadaniem jest poszerzanie horyzontów Słuchaczy oraz pogłębianie wiedzy na temat różnych gatunków muzycznych.

Podczas programu prezentujemy utwory o przeróżnej tematyce, różnym wykonaniu, z każdego muzycznego gatunku i w każdym języku : po polsku, angielsku, francusku, rosyjsku i wielu, wielu innych... A łączy je jedno - razem stanowią idealną kompilację relaksacyjnych, melodyjnych utworów.

Program "Strefa relaksu" to również czas sprzyjający odpoczynkowi po ciężkim dniu. Starannie dobrana muzyka pozwoli Państwu się wyciszyć i zrelaksować.

Na program zaprasza Joanna Stańska.
kontakt: stanskajoanna@wp.pl
Źródełko
Poniedziałkowa audycja poświęcona tym, którzy swoim uśmiechem rozświetlają świat każdego dnia - najmłodszym słuchaczom Radia Orthodoxia.

Program skierowany przede wszystkim do dzieci i prowadzony przez dzieci :-)

W każdy poniedziałek po godzinie 19.00 spotykają się z wami prowadzący programu: Ania i Jan Kasperuk, Klaudia Witkowska oraz Ania Waśko.

Oto nasza załoga:Staramy się pogłębiać waszą wiedzę o Cerkwi, zaciekawiać i skłaniać do refleksji. Podejmujemy różne tematy, opowiadamy o świętych miejscach, Świętach Pańskich, świętach cerkiewnych oraz Prawosławnej Tradycji.

Jeśli nurtują was jakieś pytania lub chcielibyście pomóc czy nawet współtworzyć nasze audycje skontaktujcie się z nami! Razem z pewnością uatrakcyjnimy program.

Audycje przygotowuje: Joanna Stańska (stanskajoanna@wp.pl)
Duchowe spotkania z prof. Aleksiejem Osipowem
Audycja cykliczna, towarzysząca każdemu czwartkowemu programowi Radia Orthodoxia.

Aleksiej Osipow to jeden z najwybitniejszych teologów prawosławnych naszych czasów, wszechstronnie wykształcony, trzeźwy duchowo, obdarzony charakterystycznym niezwykle dosadnym acz prostym językiem.
Urodził się w 1938 roku. Przez trzy lata - w domowych warunkach - poznawał teologię zasadniczą pod kierownictwem ihumena Nikona (Worobjowa). Ukończył studia teologiczne w Moskiewskiej Akademii Duchownej w 1963, uzyskując tytuł kandydata nauk, specjalizując się w języku starogreckim. W tym samym roku został zatrudniony jako wykładowca Akademii i seminarium duchownego w Moskwie. W 1975 uzyskał tytuł profesorski, zaś w 1985 nadano mu stopień naukowy doktora.
W imieniu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej prof. Osipow uczestniczył w dialogu międzyreligijnym. Występował z wykładami w Rosji i za granicą kierując swe słowa do bardzo zróżnicowanego audytorium - zarówno cerkiewnego jak i świeckiego. Swoje prace i wystąpienia publikował w "Żurnale Moskowskoj Patriarchii", "Bogosłowskich Trudach" ale także w świeckich gazetach i czasopismach Rosji, Niemiec, Finlandii, Grecji, USA, Włoch i innych krajów.

Specjalizuje się w prawosławnej teologii zasadniczej, historii rosyjskiej myśli teologicznej i filozoficznej oraz w historii protestantyzmu. Wielokrotnie występował w mediach rosyjskich i zagranicznych, popularyzując problematykę teologiczną.

W 2010 roku prof. Osipow odwiedził Polskę wygłaszając m.in. wykład w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej
Muzykalnyje Skazki
To autorski program Pauliny Kozioł. Na falach Radia Orthodoxia emitowany w każdą niedzielę. Prezentowane są w nim informacje dotyczące zespołów podlaskiej sceny muzycznej, śpiewających w językach wschodniosłowiańskich. Audycja prowadzona jest w formie wywiadu, dzięki czemu słuchacze mogą bliżej poznać historie twórczości zapraszanych zespołów. W naszym radiu gościliśmy m.in. takie gwiazdy jak: Prymaki, AS czy Zorka.
Trudny świat
Jeśli jesteś uzależniony lub masz inny problem - bądź z nami w każdą środę.

Niektórych ran nie zagoi lekarstwo, nie pomoże lekarz. Ten program jest najlepszą receptą dla samotnych, pozostawionych samym sobie, nie mogącym sobie poradzić w trudnej sytuacji życiowej... Zrozumiemy! Pomożemy!

Rad udzielają specjaliści oraz ludzie, którzy wyszli na prostą i doskonale wiedzą czym jest trudny świat.

Audycje przygotowuje: Ewa Artemiuk
Lektura książek na antenie Radia ORTHODOXIA
Nieświęci święci i inne opowiadania - Archimandryta Tichon

Książka niezwykła. Nie dlatego, że stała się bestsellerem prawosławnej literatury Rosji, gdzie sprzedano jej ponad milion egzemplarzy, a jej autorem jest porzełożony jednego z najbardziej znanych klasztorów w Moskwie - monasteru Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożej. Nie dlatego też, że jest zbiorem opowieści o życiu mnichów spisanym przez ich świadka i uczestnika, chociaż to jest niewątpliwie jej atutem.

Jej niezwykłość wyraża się w tym, że Archimadryta Tichon, portretując życie monastyczne, przenosi czytelnika do Związku Radzieckiego i otwiera przed nim barmy jedynego klasztoru, który nie został przez władze zamknięty i zachował nieprzerwaną tradycję życia mniszego oraz ciągłość posługi starców - monasteru w Pskowie. Przenosi tam czytelnika, by przedstawić sylwetki ludzi, których znał osobiście i w życiu których dostrzegał świadectwo mocy i miłości Boga. /za www.bratczyk.pl
Wspomnienia ze Świętej Góry Atos - Archimandryta CherubinNiniejsza książka do duchowy skarb pozostawiony przez Starca Archimandrytę Cherubina przed swoim odejściem do wiecznego życia. Zawarł tu wspomnienia ze swej posługi mniszej na św. Górze Atos. Książka bogata jest w prawdziwą hagiorycką tradycję, nauki, a także opisy największych osobistości św. Góry Atos owych czasów. Pomimo jedynie kilkuletniego pobytu Starca w tym świętym miejscu, a także młodego wieku, zdołał on pozostawić po sobie żywy i trwały ślad swojej czystej duszy i siły modlitwy.


Słowa t. 1; Z Bólem i Miłością o współczesnym człowieku - Starzec Paisjusz Hagioryta
Podczas środowych spotkań z Radiem Orthodoxia prezentujemy fragmenty książki Starca Paisjusza Hagioryty z serii "Słowa" tom 1 - "Z bólem i miłością o współczesnym człowieku".

Autor książki - błogosławiony starzec Paisjusz, doskonalił się duchowo między innymi na Świętej Górze Atos. Notatki zawarte w książce to duchowy testament Starca. Pisarski styl Paisjusza odznacza się prostotą, błyskotliwością, żywym i niepowtarzalnym humorem. Fragmenty z tej książki prezentujemy na antenie naszego radia cyklicznie - co tydzień w każdą środę.Misterium Modlitwy : Przewodnik zmagań duchowychW tej publikacji odnajdziecie fragmenty wspomnień, przemyśleń i zapisów Świętych Ojców Cerkwi. Każdy rozdział niesie za sobą swoiste pouczenie i naukę dla Czytelnika. Książka "Misterium modlitwy" to wspaniały przewodnik, w którym każdy znajdzie dla siebie cenną myśl.

Ojcowie zapewniają, że życie duchowe jest nauką nauk, a modlitwa jest elementarzem tej nauki. W modlitwie bowiem człowiek łączy się z Bogiem. Toteż powinniśmy rozpatrywać ją w połączeniu z innymi cnotami, które poprzedzają ją i rosną właśnie dzięki niej.Listy Misjonarskie św. Mikołaja Serbskiego"Listy Misjonarskie" to autentyczne notatki św. Mikołaja Serbskiego, mnicha, kapłana, wykładowcy w Seminarium Duchownym w Belgradzie, archimandryty. W roku 1941 za krytykę nazizmu aresztowano go i osadzono w monasterze Ljubostir Vojnovici, a we wrześniu 1944 roku wywieziono do obozu koncentracyjnego w Dachau. Święty został kanonizowany przez Prawosławny Kościół Serbski w 2003r.

"Listy misjonarskie", pisane w latach 30. XX w., wydano pośmiertnie w roku 1977.
Książka napisana jest prostym językiem, jednak teksty posiadają niezwykłą siłę i głębię duchowych przemyśleń.Książka z mojej półki
Audycja prowadzona przez dr ks. Romana Płońskiego

Cykl prowadzony w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich. Poszerza wiedzę słuchaczy na temat literatury religijnej oraz jej pokrewnej. Każdy kolejny odcinek cyklu poświęcony jest tłumaczeniu treści książki oraz znaczeniu zawartych w niej wątków.


ks.Roman Andrzej Płoński, wikariusz parafii św. Jerzego

Duchowny, doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa, magister historii, magister teologii; w latach 1995-2000 student na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie; w latach 1998-1999 członek Bractwa św. Grzegorza Peradze w Warszawie, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Arabskiej w Warszawie, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Marokańskiej w Warszawie; w latach 2002-2007 współpracownik (wolontariusz) Radia Orthodoxia w Białymstoku (pomysłodawca i realizator programów z cyklu: Spotkanie z modlitwą oraz Książka z mojej półki; egzegeta-kaznodzieja sobotnich lekcji Pisma Świętego Nowego Testamentu); w latach 2005-2007 nadetatowy duchowny w parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku; w latach 2007-2013 wikariusz w parafii pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy w Olsztynie; w latach 2013-2014 wikariusz w parafii pw. Hagia Sophia - Mądrości Bożej w Białymstoku; od 2014 roku wikariusz parafii pw. św. Jerzego Zwycięzcy męczennika wielkiego; od 2014 roku wizytator do spraw katechezy prawosławnej w gimnazjach dekanatu białostockiego oraz wszystkich typów szkół w dekanatach olsztyńskim oraz gdańskim Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; od 2014 roku kierownik Archiwum Diecezji Bialostocko-Gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Białymstoku.
Zuzia Opolska