Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Rocznica śmierci ks. Placyda Jankowskiego
11 marca z błogosławieństwa rektora prawosławnego seminarium duchownego w Mińsku arcybiskupa Nowogródzkiego i Słonimskiego Guriasza miały miejsce uroczystości związane ze 145- leciem śmierci jednego z pierwszych profesorów seminarium duchownego w Żyrowicach ks. Placyda Jankowskiego(1810-1872). W rocznicę śmierci protojereja Placyda w seminaryjnej cerkwi Trzech Świętych Hierarchów pierwszy prorektor seminarium o. Andrej Cygiel w asyście duchownych - wykładowców odprawił Panichidę. Po zakończeniu Panichidy odprawiono również litiję za zmarłych na mogile zmarłego. Po zakończeniu nabożeństw miało miejsce memorialne spotkanie podczas którego docent Aleksander Slesariew opowiedział ożyciu ojca Placyda i zapoznał audytorium ze zbiorem artykułów Żyrowickiego profesora zatytułowanym „ Zapiski wiejskiego kapłana”. Spotkanie zakończono odśpiewaniem „Wiecznoj pamiati” duchownemu i jego matuszce Helenie.
Ojciec Placyd Jankowski urodził się w rodzinie unickiego duchownego Gabriela Jankowskiego, powstańca kościuszkowskiego, kanonika kapituły unickiej, archiprezbitera katedry brzeskiej, na Grodzieńszczyźnie. W 1830 roku zakończył główne seminarium unickie przy uniwersytecie w Wilnie i został skierowany do Litewskiego seminarium duchownego w Żyrowicach gdzie wykładał Pismo Św., teologię dogmatyczną i łacinę. Znał wiele języków angielski, francuski, niemiecki włoski czeski, rosyjski, polski, łaciński i starohebrajski. W wyniku powstania listopadowego i epidemii cholery w 1831 r. wrócił do Wilna i został nauczycielem dzieci marszałka Tadeusza Czudowskiego. W 1833 roku przyjął święcenia kapłańskie oraz otrzymał tytuł profesora. Tłumaczył na język polski pod pseudonimem John of Dycalp dzieła Goethego , Szekspira i Puszkina. Wydał też w języku polskim około 20 własnych książek. Na początku lat trzydziestych XIX wieku kapłan Placyd Jankowski wraz z grupą młodych unickich duchownych stanął po stronie biskupa Józefa Siemaszki w kwestii zagadnienia dotyczącego unii i późniejszego zjednoczenia białoruskich grekokatolików z prawosławiem . W 1839 przeszedł na prawosławie, zostając wiceprezesem litewskiego konsystorza prawosławnego w Żyrowicach. W r. 1845 przeniósł się do Wilna, gdzie otrzymał probostwo cerkwi św. Mikołaja. Po dwóch latach powrócił na probostwo we wsi Białawice. W r. 1858 przeszedł na emeryturę i przeniósł się do Żyrowic. Odegrał znaczną rolę w likwidacji Kościoła Unickiego w Żyrowicach.

o. Marian Romańczuk

Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 00:44:18
← Powrót
Zuzia Opolska