Słuchaj nas przez Internet
Nasze konto Radio utrzymuje się z dobrowolnych ofiar PKO BP SA
I Oddział Regionalny
w Białymstoku
10 1020 1332 0000 1002 0210 7340
Wszystkim ofiarodawcom
Spasi Hospodi
Reklama
Kontakt Radio Orthodoxia
ul. Antoniuk Fabryczny 13
15-762 Białystok
tel. (085) 679-38-38
E-mail
Aktualności
Spotkanie z Archimandrytą Tymoteuszem
Drugie spotkanie z cyklu Wielkopostnej Wszechnicy odbyło się 12 marca w świetlicy parafialnej. Po wieczornym nabożeństwie zgromadzonych przywitali ks. proboszcz Marek Ławreszuk i o. Marian Romańczuk, którzy rozpoczęli kolejną edycję wszechnicy i zapowiedzieli gościa. Prelegentem spotkania był przełożony monasteru św. Dymitra w Sakach o. archimandryta Tymoteusz (Sawczuk), który zaprezentował temat: "Współczesna duchowość Góry Atos". Na początku prowadzący rozpoczął wykład od stwierdzenia, iż czasy się zmieniają, natomiast współczesna duchowość niczym nie różni się od duchowości pierwszych chrześcijan. Duchowość św. Góry Atos została omówiona przez żywoty jej mieszkańców. Pierwszym przykładem był dobrze wszystkim znany św. Paisjusz Hagioryta Akcentował on to, że każdy musi sam wejść na drogę zmagań duchowych zarówno w monastycyzmie, jak i w życiu świeckim. Oprócz starca Paisjusza na kształtowanie prawdziwej duchowości Góry Atos mieli również wpływ inni starcy atoscy Sylwan Atoski oraz Józef Hezychasta. Głównym elementem nauki Sylwana było podkreślenie jak ważne jest miłowanie Boga. Kiedy dusza człowieka Go pozna, będzie w zdumieniu jak jest On dobry. Najważniejszym zadaniem chrześcijanina jest pozbycie się pychy, a czynimy to miłując naszych wrogów.Z kolei starzec Józef Hezychasta zapoczątkował na Górze Atos wspólnotowe życie mnichów (wspólne nabożeństwa, praca, posiłki) oraz przywrócił praktykę modlitwy Jezusowej. Najważniejszym aspektem życia mniszego jest Eucharystia. Na św. Górze Atos liturgie sprawowane są każdego dnia, tak aby również rzesze pielgrzymów mogły przystąpić do tego sakramentu. Nie ma bowiem większej świętości, niż Przenajświętsze Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.Na koniec licznie przybyli słuchacze zadawali pytania na które otrzymali odpowiedzi. Główną myślą podsumowującą to spotkanie jest: to ,że człowiek, który zajmuje się duchowością musi się przemieniać, dawać owoce Ducha Świętego. Wśród, których miłość jest największym darem (I Kor 13).

Mirosław Andrejuk
Mateusz Kiczko
Zamieszczono: 2017.03.14 00:33:27
← Powrót
Zuzia Opolska